Η σωστή απάντηση είναι:

σωστό
λάθος

 

Για να γίνει μια καλή οριοθέτηση του προβλήματος, πρέπει να προηγηθεί ένας καλός προσανατολισμός σε σχέση με αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τον καθορισμό και την οριοθέτηση του προβλήματος.