Η σωστή απάντηση είναι:

Μπορεί να υπάρχει μια πολιτική που εφαρμόστηκε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Η μηδενική εναλλακτική σημαίνει πως οι εργασίες θα γίνουν ως συνήθως. Δεν θα υπάρχει καμιά αλλαγή στην πολιτική.
Ένα σενάριο περιγράφει αβέβαιες αναπτύξεις εκτός του στόχου των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Παραδείγματα: το ποσοστό του επιπέδου της θάλασσας ανεβαίνει, μακροοικονομική ανάπτυξη και διεθνείς σχέσεις (πόλεμος).
Ορθό
Δεν είναι καθόλου χρήσιμο να γίνει περιγραφή και αξιολόγηση εναλλακτικών που δεν έχουν καμία ελπίδα να αντέξουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να περιγράψετε μόνο ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις.