Η λέξη σύνθετες δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι εναλλακτικές λύσεις συχνά είναι πολυάριθμες, εμπλέκουν μείξεις διαφορετικών τεχνικών και διαχειριστικών πολιτικών, και παράγουν πολλαπλές συνέπειες οι οποίες συχνά είναι μακροπρόθεσμες και δεν μπορούμε να τις επισπεύσουμε (αυτόνομη πρόβλεψη).