α) Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο λεπτομερή και αντικειμενικά. Έτσι, η έννοια "βαθμός" είναι μάλλον ασαφής και θα πρέπει να αποφευχθεί. Τα υπόλοιπα τρία είναι αντικειμενικά ποσοτικά μέτρα και για αυτό προτιμώνται. Ωστόσο, ο μέσος όρος καθίζησης δεν παρέχει πληροφορίες σχετικές με την υποβάθμιση της φύσης. Μια μεγάλη καθίζηση που λαμβάνει χώρα τοπικά και μια μικρή που λαμβάνει χώρα ευρύτερα, μπορούν να έχουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, αυτό το κριτήριο επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη.

β) Άλλα κριτήρια μπορεί να είναι: