Απάντηση 9

 

Σωστό Λάθος  
Για να αποτραπεί η διάβρωση των αμμοθινών, εμπλουτίζεται με άμμο η παραλία. Έτσι, γίνεται πιο μεγάλη σε έκταση και ελκύει πολλούς τουρίστες. Αυτό λέγεται παράπλευρη επίπτωση.
Όταν μελετώνται μέτρα παράκτιας προστασίας, η εφαρμογή εμπλουτισμού της παραλίας αποτελεί μια εναλλακτική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμμος που λαμβάνεται από εκβαθύνσεις σε ένα γειτονικό προσβάσιμο κανάλι πρόσβασης. Οι δαπάνες εκβάθυνσης δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση καθώς αποτελούν δαπάνες που έχουν ήδη εξοφληθεί.
Μια κυβέρνηση επιλέγει να εγκαταστήσει υποδομή επεξεργασίας ύδατος σε μια περιοχή με αμμόλοφους. Η περιοχή προσφέρεται, επίσης για αναψυχή, αλλά δεν υπάρχει δρόμος πρόσβασης. Η γη αποτελεί δημόσια ιδιοκτησία, έτσι, οι συνολικές δαπάνες του αναπτυξιακού έργου θα ανέλθουν μόνο στα 100.000 ευρώ για την κατασκευή της εγκατάστασης και τη σύνδεσή της με τους υπάρχοντες υδροσωλήνες του δικτύου.

 


Η τουριστική αναψυχή επίσης αποφέρει χρήματα στην κοινωνία. Η γη έχει "ευκαιριακές" δαπάνες. Παραδείγματος χάρη, εάν η γη μπορούσε να δημοπρατηθεί για 500.000 ευρώ (και να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης με σκοπό αναψυχής), αυτό θα θεωρούνταν ως "ευκαιριακή" δαπάνη