18. Κάρτα αποτελεσμάτων (βαθμολόγησης)

Στην ακόλουθη κάρτα αποτελεσμάτων σημειώνονται τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα (πράσινο χρώμα) και τα ελάχιστα αρνητικά (κόκκινο χρώμα):
 
Τομέας Μηδενική Εναλλακτική Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3 Εναλλακτική 4
Μεταλλείο 0 67 0 450 450
Τουρισμός 0 50 0 0 0
Αλιεία 0 150 175 0 0
Γεωργία 0 150 254 0 0
Υδατοκαλλιέργειες 0 201 208 115 115
Επεξεργασία λυμάτων 0 150 158 25 25
Επεξεργασία κατάλοιπων εξόρυξης 0 32 5 210 210
Παράμετρος κρίσης
Συνολικό εισόδημα (MMUlc) 459 579 561 556 900
Κατά κεφαλήν εισόδημα πληθυσμού (MUlc) 432 545 528 652 607
Αριθμός θέσεων εργασίας 227,000 410,000 428,000 325,000 467,000
Ποσοστό απασχόλησης (%) 53.4 96.6 100.8 95.3 78,7
Βακτήρια E-coli 1,486 0 0 1056 1,446
Βαρέα μέταλλα 1,120 0 0 0 2,320
Φωσφορικά άλατα 1,330 5,335 6,788 2,330 2,780
Έκταση Μαγκρόβιας βλάστησης 17,760 22,367 22,620 20,590 9,773

Ωστόσο, αυτή η κάρτα δεν αναδεικνύει άμεσα την καλύτερη εναλλακτική, καθώς δεν υπάρχει κάποια μεμονωμένη στήλη που να είναι γεμάτη με πράσινο, δηλαδή με τα καλύτερα αποτελέσματα των παραμέτρων κρίσης. Προκειμένου να επιλέξει την "καλύτερη" εναλλακτική, ένα άτομο θα πρέπει να ζυγίσει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου. Η εφαρμογή αυτή καθώς και ο καθορισμός των αποτελεσμάτων και οι τελικές "καλύτερες" εναλλακτικές μπορούν να υποστηριχτούν από υπολογιστικά προγράμματα.

 


[5η Φάση Ερωτήσεων]