Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / 1η Φάση Άσκησης

Πρώτα διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή Pesisir Tropicana (PT).

Προσανατολισμός προβλήματος

Ερωτήσεις:
1. Απαριθμείστε πιθανούς εισηγητές έργων. (Απάντηση)
2.Ποιοι τομείς στην περιοχή της Tropicana θεωρείτε ότι σχετίζονται με την ανάλυση. (Απάντηση)
3. Απαριθμείστε τις πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες του έργου με την ευρεία έννοια. (Απάντηση)

Οριοθέτηση προβλήματος
Ερωτήσεις:
4. Ποια είναι τα φυσικά σύνορα της περιοχής Pesisir Tropicana. (Απάντηση)
5. Ποιοι επιστημονικοί κλάδοι είναι σχετικοί ώστε να συμπεριληφθούν στην ανάλυση. (Απάντηση)
6. Ποιοι είναι πιθανοί εμπλεκόμενοι φορείς: (Απάντηση)
  • μέσα στην Περιφέρεια,
  • εκτός Περιφέρειας.
7.Ποιος θα λάβει τις επενδυτικές αποφάσεις. (Απάντηση)

Καθορισμός προβλήματος
Ερωτήσεις:
8. Αναγνωρίστε δείκτες που είναι αναγκαίοι για τη μηδενική κατάσταση (υφιστάμενη κατάσταση) της Pesisir Tropicana. (Απάντηση)
9. Περιγράψτε συστηματικά τη μηδενική κατάσταση της Pesisir Tropicana. (Απάντηση)
10. Περιγράψτε την επιθυμητή κατάσταση της PT. (Απάντηση)

 

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω