Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / 2η Φάση Άσκησης

Καθορισμός κριτηρίων

Ερωτήσεις:
 11. Προσδιορίστε τα κριτήρια που χρειάζεστε για την αξιολόγηση των εναλλακτικών. (Απάντηση)

 

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω