Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / 4η Φάση Άσκησης

Αξιολόγηση Εναλλακτικών
Για να εξομοιώσετε τις εξειδικεύσεις, έχει ενσωματωθεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο στο δωρεάν λογισμικό CRESS. Για να μπορέσετε να αξιολογήσετε τις εναλλακτικές σας, κατεβάστε και εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το λογισμικό CRESS. Ξεκινήστε το πρόγραμμα, πηγαίνετε στο "Δοκιμαστικό Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης", και στο "Pesisir Tropicana". Εκεί, μπορείτε να ερευνήσετε τα αποτελέσματα των επενδύσεων σε διάφορες περιοχές.

Ερωτήσεις:
16. Προσδιορίστε τα αποτελέσματα των διαφόρων εναλλακτικών. (Απάντηση)
17. Θα μπορούσε μια αναλογία Ωφελειών /Κόστους να προσφέρει επαρκή πληροφόρηση προκειμένου να ληφθεί μια ισχυρή απόφαση επένδυσης στην Pesisir Tropicana; (Απάντηση)

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω