Δύο ποταμοί εκβάλλουν στον Κόλπο Teluk κοντά στο Λιμάνι Harbur ο Kali Migraine και ο Rio Pusing. Ο Kali Migraine μεταφέρει μέσω των επιφανειακών απορροών τις εκπλύσεις από τους ορυζώνες ανάντη (κυρίως θρεπτικά άλατα, φωσφορικά από τα λιπάσματα). Επίσης, ένα ορυχείο κασσίτερου βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της βιομηχανίας στην περιοχή. Η εξόρυξη του κασσίτερου γίνεται στην πλημμυρική κοίτη του ποταμού. Υπολείμματα κασσίτερου ξεπλένονται, επίσης, στον Ποταμό Kali Migraine. Ο Rio Pusing περιέχει λιγότερες ρυπογόνες ουσίες.

Η πόλη του Harbur βρίσκεται κατά μήκος του Κόλπου Teluk και περιλαμβάνει βιομηχανικές δραστηριότητες και λιμενικές εγκαταστάσεις. Εξαιτίας αυτών των δραστηριοτήτων εισέρχονται στον κόλπο πετρέλαιο από τη ναυτιλία, επεξεργασμένα οικιακά λύματα από τη δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας υδάτων και βιομηχανικά απόβλητα. Μικρό ποσοστό παραδοσιακής αλιείας λαμβάνει χώρα ακριβώς πέρα από την αμμώδη περιοχή του Sandy Point. Μια ζώνη 9 χλμ. μη αναπτυγμένης ακτογραμμής απλώνεται προς την ανατολική πλευρά του Κόλπου Teluk και σε κάποια απόσταση από εκεί υπάρχει ένας ελαφρώς προστατευόμενος κόλπος με εξαιρετικά σημαντικές κοινωνίες κοραλλιογενών υφάλων. Τα καθαρά νερά και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι στην Περιφέρεια της Pesisir Tropicana αποτελούν πόλο έλξης για κολυμβητές και για δύτες.

Στην περιοχή γύρω από την Πόλη Lilly ασκούνται κυρίως αγροτικές δραστηριότητες. Στη νησίδα, βόρεια της Πόλης Lilly, υπάρχει εντατική παραγωγή ρυζιού. Η νήσος απέναντι από το Portharbor χρησιμοποιείται κυρίως ως βοσκότοπος. Η δεξιά όχθη του Ποταμού Kali Migraine είναι αστικοποιημένη. Στις μη οικοδομημένες περιοχές υπάρχουν αρκετά διάσπαρτα κτήρια, μικρή βιομηχανία κ.λπ. Η περιοχή ακριβώς ανατολικά του Harbur χρησιμοποιείται για κηπουρική.

map of Pesisir area


Φυσικά γνωρίσματα

Υπάρχει μια κανονική παλίρροια της τάξης των 2.0 μέτρων. Τα παλιρροιακά υπόγεια ρεύματα στον Κόλπο Teluk είναι πάνω από 1,7 m/sec. Η μέση παροχή του Kali Migraine είναι 1000 m3/s, και του Rio Pusing 100 m3/s. Η μέση βροχόπτωση είναι 2.800 mm ανά έτος..

Λόγω της υψηλής απορροής του ποταμού, το δυτικό μέρος της εκβολής έχει εξαιρετικά χαμηλή αλατότητα. Στην πραγματικότητα το υφάλμυρο νερό δεν εισέρχεται στους ποταμούς αλλά παραμένει μέσα στη λεκάνη του Κόλπου Teluk. Μόνο κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, μπορεί να παρατηρηθεί μια αύξηση στην αλατότητα στα πρώτα 5 χλμ. των ποταμών, γεγονός που δημιουργεί αρκετά προβλήματα στο αρδευτικό δίκτυο στο κατώτερο τμήμα του ποταμού.

Το νερό του ποταμού Kali Migraine σπάνια χρησιμοποιείται για άρδευση των ορυζώνων γύρω από την Πόλη Lilly, επειδή περιέχει υψηλά ποσοστά σωματιδιακού υλικού λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Έτσι, σχεδόν όλο το αρδευτικό νερό προέρχεται από τον Ποταμό Rio Pusing.
 
Η λεκάνη απορροής του Rio Pusing είναι κάπως μικρή, της τάξης των 1.600 km2. Η συχνότητα των βροχοπτώσεων στην περιοχή παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

Αυτό μας δίνει την καμπύλη εκροής του Rio Pusing σύμφωνα με την οποία η μέση εκροή είναι 95 m3/s κατά την 1 έως 19η εβδομάδα, 14 m3/s κατά την 20 έως 37η εβδομάδα και 80 m3/s κατά την 38η έως την 52η εβδομάδα. Συνολικά η μέση εκροή είναι 63 m3/s. Ακριβώς έξω από το χάρτη της περιοχής, βρίσκεται υπό κατασκευή ένα φράγμα με ύψος στέψης περίπου 30 μέτρα. Η εγκαταστημένη ενέργεια των υδροστροβίλων είναι 25.000 kW. Ωστόσο, υποτίθεται πως αυτό το φράγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί σε πλήρη παραγωγή ενέργειας. Αναμένεται μια σταθερή μέση παραγωγή των 15.000 kW. 

image1.gif (11207 bytes)

Κατά το 50% του έτους οι άνεμοι προέρχονται από νότιες κατευθύνσεις οι οποίοι δεν είναι ποτέ ισχυροί. Κατά το 30% του έτους, οι άνεμοι προέρχονται από βορειοδυτικές κατευθύνσεις δημιουργώντας ένα κύμα ύψους περίπου 1 μ. Κατά το 10% του έτους (35 ημέρες), οι άνεμοι προέρχονται από βόρειες κατευθύνσεις, δημιουργώντας ένα κύμα ύψους περίπου 3 μ. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο κατά τους τρεις μήνες της εποχής των καταιγίδων.

Οι οριακές τιμές της ταχύτητας των ανέμων που παρατηρούνται στο έτος, σε σχέση με την κατεύθυνση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:

Πίνακας 1.  Οριακές τιμές της ταχύτητας των ανέμων
 
Κατεύθυνση 15 m/s 20 m/s 
Δ
ΒΔ
Β
ΒΑ
Α
0.03
0.04
0.07
0.06
0.02
0.0006
0.0015
0.009
0.005
0.002

Συχνά, τροπικές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν ισχυρούς ανέμους από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η συχνότητα αυτών των τροπικών καταιγίδων είναι σχετικά χαμηλή, αλλά στη μνήμη των περισσοτέρων ατόμων είναι ακόμα χαραγμένη η καταστροφική καταιγίδα που ξέσπασε πριν 15 έτη, όταν η θάλασσα πλημμύρισε το μεγαλύτερο μέρος της αστικής περιοχής.

Η θάλασσα βόρεια του Pesisir Tropicana μπορεί να θεωρηθεί σχετικά ρηχή, με μέσο βάθος 10-20 μέτρα σε μια απόσταση 50 χλμ. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η άκρη της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και το βάθος πέφτει έως και τα -100 μ. Η επόμενη ακτογραμμή βρίσκεται 700 χλμ. μακριά.


Οικονομικές δραστηριότητες

Οι οικονομικές δραστηριότητες αφορούν τους ακόλουθους τομείς και εκφράζονται με μονάδες του τοπικού νομίσματος (ΜUlc):

Εξόρυξη κασσίτερου  

Οι δραστηριότητες εξόρυξης κασσίτερου λαμβάνουν χώρα στην πλημμυρική κοίτη του Ποταμού Kali Migraine. Ο παραγόμενος κασσίτερος μεταφέρεται δια ξηράς στο εμπορικό λιμάνι του Portharbor. Η ετήσια παραγωγή είναι ένα εκατομμύριο τόνοι, που αντιστοιχούν σε 100 Μulc. Ο τομέας αυτός απασχολεί 15.000 ανθρώπους στην περιοχή. Αυτήν την περίοδο δεν υλοποιείται καμία επιτόπια επεξεργασία κασσίτερου στο ορυχείο.

hopper2.gif (25858 bytes)
Γεωργία 

Η γεωργία συγκεντρώνεται κυρίως στον υδροκρίτη του Ποταμού Rio Pusing. Οι γεωργικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν καλλιέργεια ρυζιού και κτηνοτροφία κυρίως για τοπική κατανάλωση. Η οικονομική αξία ανέρχεται στα 55 ΜUlc. Υπάρχει μια πολύ περιορισμένη δυνατότητα αύξησης της έκτασης για γεωργική παραγωγή. Οι απορροές από τη γεωργία καταλήγουν προς τον Ποταμό Rio Pusing, που εκβάλλει στον Κόλπο Τeluk.

Το νερό του Ποταμού Rio Pusing χρησιμοποιείται για άρδευση της περιοχής βόρεια της Πόλης Lilly. Η περιοχή αυτή καταλαμβάνει 512 τ.χλμ., αλλά μόνο το 90% είναι αρδευόμενοι ορυζώνες (450 τ.χλμ.). Αυτή τη στιγμή παράγεται μόνο μια συγκομιδή ετησίως, όμως μετά την ολοκλήρωση του φράγματος θα παραχθεί διπλάσια συγκομιδή. 

image03.gif (29399 bytes)
Η ζήτηση της περιοχής σε νερό προσδιορίζεται με τη χρήση της μεθόδου που εφαρμόστηκε από τον Thoradeniya (1995). Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η εβδομαδιαία ζήτηση σε σχέση με το χρόνο. Η συνολική ζήτηση σε νερό ετησίως είναι 949 mm/έτος, η οποία αντιστοιχεί σε μία μέση απαιτούμενη εκροή των 14 m3/s.   ricedmnd.gif (3666 bytes)
Αλιεία

Η αλιεία στην περιοχή Pesisir Tropicana είναι κυρίως παραδοσιακή και ασκείται σε περιορισμένη κλίμακα γύρω από τους μικρούς κοραλλιογενείς υφάλους, ("πάγκοι") και τις νήσους (κοραλλιογενείς νήσοι), που είναι διάσπαρτοι στην είσοδο του Κόλπου Teluk. Μερικοί αλιείς χρησιμοποιούν δυναμίτη, γεγονός που επισήμως απαγορεύεται. Ωστόσο, στην πράξη χρησιμοποιείται καθώς υπάρχει αδυναμία επιβολής του νόμου. Στον Κόλπο Τeluk δεν υπάρχουν αλιευτικές δραστηριότητες. Η τρέχουσα ετήσια παραγωγή στον αλιευτικό τομέα είναι 10.000 τόνοι ψαριού, που αντιπροσωπεύουν 30 ΜUlc, και χρησιμοποιείται για τοπική κατανάλωση. Περίπου 30.000 άτομα απασχολούνται στην αλιεία, κάνοντας χρήση 6.000 βαρκών. Προς το παρόν, η υδατοκαλλιέργεια ασκείται σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και δεν έχει καμιά ιδιαίτερη οικονομική αξία.  

fish.gif (26593 bytes)

Τουρισμός

Το Harbur διαθέτει ένα σύνολο ξενοδοχείων, όπου διαμένουν κυρίως επιχειρηματίες και αρκετοί τοπικοί τουρίστες, οι οποίοι συνεισφέρουν στην περιφερειακή οικονομία με το ποσό των 15 ΜUlc ετησίως. Τα κατάλοιπα που προέρχονται από αυτά τα ξενοδοχεία θεωρούνται μέρος των οικιακών λυμάτων.

Υπόλοιποι τομείς

Οι υπόλοιποι τομείς είναι, με οικονομικούς όρους, σχετικά μικροί συγκριτικά με τους προαναφερόμενους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η οικοδόμηση, η γενική βιομηχανία, η λιανική πώληση, διάφορες υπηρεσίες κ.λπ. Ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας, καθώς και το εισόδημα και η ρύπανση που παράγεται από αυτούς τους τομείς αγγίζουν περίπου το 50% του ποσού των δραστηριοτήτων που αφορούν τους καθορισμένους τομείς (γεωργία, μεταλλεία, αλιεία και τουρισμός).

Αστική περιοχή

Οι δραστηριότητες στην αστική περιοχή δεν αφορούν έναν τομέα, αλλά περισσότερους τομείς. Ωστόσο, οι αναπτυξιακές προοπτικές επηρεάζονται ισχυρά από τις αναπτυξιακές ενέργειες στην πόλη. Από το συνολικό πληθυσμό των 600.000 ατόμων στην Περιφέρεια της Pesisir Tropicana, περίπου 300.000 διαβιούν στο Harbur που καλύπτει μόνο μια περιοχή των 20 τ.χλμ. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, υπήρξε μια υψηλή εισροή αγροτικού πληθυσμού προς το Harbur , γεγονός που οδήγησε στην άναρχη αστικοποίηση στα περίχωρα της πόλης, ειδικά στην πλημμυρική κοίτη του Ποταμού Kali Migraine και σε μέρος της παράκτιας περιοχής.

Η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού εκτιμάται περίπου στο 40% του εκτιμώμενου ρυθμού ανάπτυξης του πληθυσμού.

Η απορροή ύδατος από καταιγίδες και το 60% των οικιακών λυμάτων διοχετεύονται μέσω στραγγιστικού δικτύου και καναλιών σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, όπου υφίστανται επεξεργασία πριν να αρχίσουν να διοχετεύονται μέσα στον Κόλπο Teluk. Το υπόλοιπο 40% διοχετεύεται απευθείας μέσα στον Κόλπο.