Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / Εισαγωγή στην Ανάλυση Πολιτικής

Το Φεβρουάριο του 1953, μια βορειοδυτική θύελλα σάρωσε όλη τη Βόρεια Θάλασσα και, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά υψηλή παλίρροια, προκλήθηκαν καταστροφές στο νοτιοδυτικό μέρος της Ολλανδίας. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής Ρήνου-Meuse-Schelde στην Ολλανδία πλημμύρισε κατακλύζοντας μια έκταση 130.000 εκταρίων. Παράλληλα, 1.835 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 300.000 αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τη περιοχή.

Ως συνέπεια των καταστροφών, διατυπώθηκε το Ολλανδικό "Σχέδιο Δέλτα" "Deltaplan" (Delta Committee, 1962), το οποίο μεταξύ άλλων αποσκοπούσε στην ενίσχυση των παράκτιων και ποτάμιων αναχωμάτων και στην κατασκευή φραγμάτων για το κλείσιμο των εκβολών. Στα μέσα της δεκαετίας του '70, οι κατασκευές προστασίας είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, εκτός από το φράγμα στο Oosterschelde. Αρχικά, αποφασίστηκε ο απλός εγκλεισμός της εκβολής, αλλά σταδιακά ο κόσμος άρχισε να αντιτίθεται σε αυτό, καθώς συνειδητοποίησε ότι το φράγμα θα έβλαπτε τη σπάνια οικολογική αξία και την αλιευτική βιομηχανία στρειδιών και μυδιών. Ως επακόλουθο ήταν η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Δεδομένου ότι η επιλογή ανάμεσα σε αρκετές εναλλακτικές ήταν δύσκολη λόγω της εμπλοκής πολλών εμπλεκομένων φορέων και ποικίλων συμφερόντων, η Ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης μιας Ανάλυσης Πολιτικής για το Oosterschelde με σκοπό να εξεταστούν οι εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα (Goeller et al., 1977).

Μέσα από το προηγούμενο παράδειγμα αναδεικνύεται το πότε είναι απαραίτητη μια Ανάλυση Πολιτικής, η οποία μπορεί να οριστεί ως εξής: μια συστηματική εξέταση σύνθετων εναλλακτικών πολιτικής με σκοπό την υποστήριξη των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στη διαδικασία επιλογής ενός προτιμώμενου σχεδίου δράσης στο δημόσιο τομέα και κάτω από αβέβαιες συνθήκες.

Μια Ανάλυσης Πολιτικής πλεονεκτεί όταν εμπλέκονται ζητήματα κοινωνικής φύσεως και όταν υπάρχουν αντιφατικά συμφέροντα και πρέπει να συγκριθούν πολλές μη συγκρίσιμες αξίες.

Μια Ανάλυση Πολιτικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  • ανάλυση προβλήματος,
  • καθορισμός κριτηρίων,
  • προσδιορισμός εναλλακτικών,
  • αξιολόγηση εναλλακτικών,
  • ταξινόμηση κατά σειρά σημαντικότητας των εναλλακτικών.

Οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω μιας γραμμικής ή ομόκεντρης προσέγγισης. Κατά τη γραμμική προσέγγιση, γίνονται διαδοχικά βήματα. Στην ομόκεντρη προσέγγιση, οι επιμέρους φάσεις της μελέτης γίνονται παράλληλα. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί να μπει στο εσωτερικό του προβλήματος, των εναλλακτικών λύσεων και των αποτελεσμάτων της καθεμίας και στη συνέχεια να τεθούν αναλυτικές προδιαγραφές.

Στην πραγματικότητα, μια μελέτη πολιτικής βρίσκεται κάπου στη μέση μεταξύ αυτών των δύο ακραίων προσεγγίσεων. Αφετηρία αποτελεί η γραμμική προσέγγιση, αλλά το υπόλοιπο της διαδικασίας δεν ακολουθεί συνήθως την πορεία από την αρχή προς το τέλος "όπως στην ανάγνωση ενός βιβλίου". Συνήθως, υπάρχουν ένας ή δύο επαναληπτικοί κύκλοι. Μπορεί, για παράδειγμα, να διαφανεί ότι κατά τη διαδικασία εξεύρεσης των εναλλακτικών, προκύπτουν πιο πολλά σημαντικά προβλήματα από ό,τι αρχικά αναμενόταν, ή προκύπτουν πιο πολλές πιθανές εναλλακτικές από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί. Μπορούν, επίσης, αρκετές φάσεις να χωρισθούν σε διάφορες επιμέρους φάσεις.

Σε αυτή την ενότητα τα πέντε βήματα εξετάζονται διαδοχικά.


Πατήστε για μεγέθυνση

 

 

 

 

Άσκηση

Τεκμηριώστε την άποψή σας σχετικά με το εάν οι λύσεις στα ακόλουθα προβλήματα χρειάζονται λεπτομερή σχεδιασμό βάσει μιας ανάλυσης πολιτικής, ή όχι:

Πρέπει να καθοριστεί το βέλτιστο μήκος μιας προστατευτικής προκυμαίας.

Μια ομάδα διατήρησης της φύσης έχει εμποδίσει την εκροή υγρών αποβλήτων εξαιτίας της οποίας εισέρχεται ρυπασμένο νερό στη θάλασσα, παρόλο που η εταιρεία πραγματοποίησε διάφανες και νόμιμες συμφωνίες με την πολιτεία οι οποίες αφορούσαν τα υγρά της απόβλητα. Κατά τη διάρκεια μιας δίκαιης και λεπτομερούς διαδικασίας σχεδιασμού, μελέτες κατέδειξαν ότι τα υγρά απόβλητα δεν θα βλάψουν το περιβάλλον.

Ένα εμπορικό λιμάνι έχει ανάγκη για δίοδο μεγαλύτερου βάθους η οποία όμως θα διέρχεται μιας εκβολής. Από την άλλη, πολλά σπάνια είδη πτηνών διαβιούν στις παρακείμενες περιοχές που επηρεάζονται από την παλίρροια και πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από την ύπαρξη ψαριών στην εκβολή καθώς αυτά αποτελούν βασική πηγή τροφής.

[αποστολή στον εκπαιδευτήΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω