Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / Ανάλυση προβλήματος

Συνήθως, ακόμη και στην πιο απλή περίπτωση μιας παράκτιας έκτασης, δεν εκπληρώνονται όλες οι απαιτήσεις και οι άνθρωποι (κυβέρνηση, ενδιαφερόμενες ομάδες) επιθυμούν να βελτιωθούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτό γίνεται πιο πολύπλοκο όταν στη δεδομένη στιγμή δεν καλύπτονται οι λειτουργίες, αλλά προβλέπεται ότι σε λίγα χρόνια η κατάσταση θα αντιστραφεί. Πότε, όμως, θα γίνει αυτό και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, όπως επίσης και ποια μέτρα θεωρούνται εφικτά και βιώσιμα; Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, όταν μια μεμονωμένη ομάδα ατόμων (ένας υπεύθυνος ανάπτυξης έργου, για παράδειγμα) αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ενώ όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται την όλη κατάσταση.

Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής δεν έρχεται αντιμέτωπος μόνο με προβλήματα ή επιθυμίες, αλλά συχνά επίσης και με προτιμώμενες κατευθύνσεις λύσεων. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακολουθήσει δύο προσεγγίσεις:

  • Την προσανατολισμένη στη λύση προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση χαρακτηρίζεται από μια ειλημμένη απόφαση έναρξης ενός έργου. Οι μελέτες εστιάζουν στα πιθανά αποτελέσματα και τις δαπάνες της προτεινόμενης παρέμβασης και καταλήγουν σε μια θεώρηση της σκοπιμότητας των εναλλακτικών.
  • Την προσανατολισμένη στο πρόβλημα προσέγγιση. Αυτή η ανάλυση αναλύει πρώτα το ελλοχεύον πρόβλημα και μετά μελετά τις πιθανές λύσεις.
Η προσέγγιση που είναι προσανατολισμένη στη λύση δεν περιλαμβάνει μια ανάλυση του προβλήματος για το οποίο εννοείται μια λύση. Κατά συνέπεια, υπάρχει ο κίνδυνος στο τέλος της διαδικασίας η "καλύτερη" εναλλακτική που θα προκύψει να μη λύνει το πρόβλημα. Πολύ συχνά, συμβαίνει ώστε κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, να μην είναι γνωστό το πρόβλημα στο οποίο αναφέρονται πραγματικά οι προτεινόμενες λύσεις. Τότε, αναλύεται το ελλοχεύον πρόβλημα, δηλαδή, εμφανίζεται μια μετατόπιση στον προσανατολισμό της έρευνας: από την προσανατολισμένη στη λύση προσέγγιση πηγαίνουμε προς την προσέγγιση στο πρόβλημα.

Μια ανάλυση προβλήματος που ακολουθεί την προσανατολισμένη στο πρόβλημα προσέγγιση περιλαμβάνει: προσανατολισμό του προβλήματος, οριοθέτηση του προβλήματος και καθορισμό του προβλήματος..

Άσκηση 3

Τα βήματα στην ανάλυση ενός προβλήματος μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα για να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων.

σωστό
λάθος

 

 

 

Άσκηση 4

Περιγράψτε και οριοθετήστε όσο το δυνατό περισσότερο, πέντε προβλήματα που βρίσκονται υπό συζήτηση στη χώρα σας. Χρησιμοποιήστε περίπου 200 λέξεις για το καθένα.

[αποστολή στον εκπαιδευτή]Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω