Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / Ταξινόμηση εναλλακτικών λύσεων

Ως ταξινόμηση ορίζεται η παρουσίαση των εναλλακτικών με τέτοιον τρόπο ώστε οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να μπορούν να κρίνουν τα αποτελέσματα καθεμίας λύσης και να επιλέξουν ανάμεσά τους. Στις παράκτιες ζώνες, συνήθως εμπλέκονται σε ένα έργο πολλοί επιστημονικοί κλάδοι και ο καθένας διαθέτει τα δικά του κριτήρια για να κρίνει τις εναλλακτικές λύσεις από κοντά. Ο αναλυτής πρέπει, επομένως, να χειριστεί πολλαπλά (συχνά αντικρουόμενα) κριτήρια όταν ταξινομεί τις εναλλακτικές. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο μεγάλες ομάδες μεθόδων:

  • αθροιστικές μέθοδοι, όπου συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των εναλλακτικών με βάση διάφορα κριτήρια και γίνεται μια τελική ταξινόμηση εναλλακτικών, και
  • μη αθροιστικές μέθοδοι, όπου το αποτέλεσμα ανά κριτήριο ανά εναλλακτική παρουσιάζεται σε συνοπτική μορφή.

Μέσω των αθροιστικών μεθόδων μπορεί η επιλογή μιας προτιμώμενης λύσης να αποβεί χρήσιμη για μια αρχική γρήγορη ανάλυση και για ομάδες με παρόμοια ενδιαφέροντα. Λόγω των περιορισμών, που διακρίνουν αυτές τις μεθόδους, σε προβλήματα του δημοσίου τομέα προτιμώνται οι μη αθροιστικές μέθοδοι.

Άσκηση 11

Πόσο κατάλληλες θεωρούνται οι αθροιστικές μέθοδοι για την ταξινόμηση εναλλακτικών λύσεων στην περίπτωση της ανάπτυξης ενός τερματικού σταθμού λιμένα σε μια αστικοποιημένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή υπεύθυνου λήψης απόφασης είναι η πιο βασική;

 

Άσκηση 12

Στην προηγούμενη εκπαιδευτική άσκηση, καθορίσατε δύο προβλήματα και τα συγγενή με αυτά κριτήρια και εναλλακτικές. Τώρα φτιάξτε μια κάρτα αποτελεσμάτων κατά Goeller με τις εναλλακτικές και των δύο προβλημάτων.

[αποστολή στον εκπαιδευτή]Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω