Περιληπτική κάρτα αποτελεσμάτων του έργου για το Ανατολικό Scheldt
Τομέας  
Εναλλακτική  
Κλειστή περίπτωση Περίπτωση SSΒ Ανοιχτή περίπτωση
Οικονομικές δαπάνες
Δαπάνες κατασκευής (DFL εκατομμύριο) 2135 4645 3620
Ετήσια συντήρηση (DFL εκατομμύριο) 10 25 15
Ετήσιες δαπάνες αιχμής (DFL εκατομμύριο) 0 0 0
Ασφάλεια
Πλημμυρισμένες εκτάσεις (ha) σε 1/4000 καταιγίδα 0 0 400
Τεχνική αβεβαιότητα Καμία Εκκένωση Αναχώματα
Πλημμυρισμένες εκτάσεις κατά τη διάρκεια κατασκευών (ha) 430 200 530
Αξία πλημμυρισμένης ακίνητης περιουσίας (DFL εκατομμύριο) 50 20 60
Αριθμός ανθρώπων που κινδυνεύουν 800 360 970
Οικολογία
Ραγδαία απώλεια βενθικής βιομάζας (τόνοι afdw) 11500 4500 4200
Σταδιακή απώλεια βιομάζας (τόνοι afdw) 5050 -8000 300
Χρόνος σταθεροποίησης (έτη) 6.5 6.0 0.0
Συνολική βιομάζα (τόνοι afdw) 5200 29700 21300
Δυναμικό πουλιών που τρέφονται με βένθος (τόνοι afdw) 1 9 7
Δυναμικό πουλιών που τρέφονται με ψάρια (τόνοι afdw) 4 .06 .03
Δυναμικό μυδιών (ποσοστό παρουσίας) 13 90 100
Δυναμικό στρειδιών (ποσοστό παρουσίας) 0 90 100
Λειτουργία χώρων αναπαραγωγής ψαριών (ποσοστό παρουσίας) 0 133 73
Αλιεία
Θέσεις εργασίας που χάθηκαν 199 7 0
Απώλεια ετήσιας παραγωγής (DFL εκατομμύριο) 30.3 1.4 0
Απώλεια συσσωρευμένων διχτυών (DFL εκατομμύριο) 89 0 0
Ναυτιλία
Συσσωρευμένα έσοδα κατά 1999 (DFL εκατομμύριο) 27.2 8.9 0
Αναψυχή
Επιπλέον επισκέψεις στις θαλάσσιες παραλίες 338 0 0
Επιπλέον επισκέψεις στις εσωτερικές παραλίες 108 88 68
Ποσοστιαία μείωση στην ποσότητα ιχθύων αλμυρού νερού 75 0 25
Αριθμός επιπλέον αγκυροβολίων 1060 900 0
Εθνική οικονομία (έτος αιχμής)
Θέσεις εργασίας 5800 9000 5700
Εισαγωγές (DFL εκατομμύριο) 110 200 130
Παραγωγή (DFL εκατομμύριο) 580 940 560
Συνέπειες στην περιοχή/περιφέρεια
Αριθμός κατοικιών που εκτοπίστηκαν -37 0 124
Θέσεις εργασίας κατά τα έτη αιχμής -230 90 290
Παραγωγή κατά το έτος αιχμής (DFL εκατομμύριο) -37 13 38
  Καλύτερη εναλλακτική για το δείκτη Μέτρια εναλλακτική για το δείκτη Χειρότερη εναλλακτική για το δείκτη