Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Σχετική βιβλιογραφία
  • Asian Development Bank, 1991. Environmental Evaluation of Coastal Zone Projects: Methods and Approaches. Asian Development Bank, Environment Paper Series, 8, 72p. (διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.adb.org)
  • Delta Committee, 1962. Report of the Delta Committe, Final Report, Part 1. State Printing and Publishing Office (Sdu Uitgevers), The Hague, The Netherlands.


Επιπλέον μελέτη

Βιβλιογραφικές αναφορές

  • Goeller, B.F., A.F. Abrahamse and J.H. Bigelow, 1977. Protecting an estuary from floods - a policy analysis of the Oosterschelde, Vol. I: Summary report. Rand Corporation. - Santa Monica : The Rand Corporation.
  • Patton, C. V. and D. S. Sawicki, 1993. Basic methods of policy anlysis and planning. Prentice Hall, New Jersey, 2nd edition, 482p.
  • Petak, W. J. and A.A. Atkisson, 1992. Natural hazard risk assessment and public policy: Anticipating the Unespected. Springer-Verlag, New Jork, 489p.
  • Weimer, D. L. and A. R. Vining, 1999. Policy analysis: concepts and practice. Prentice-Hall, 472p.

Πληροφορίες στο Διαδίκτυο

  • Σχολή Δημόσιας Πολιτικής-Πανεπιστήμιο George Mason: http://policy.gmu.edu/
  • Ανάλυση των Δημόσιων Αντιλήψεων για την Πολιτική Διαχείρισης των Καναδικών Παράκτιων και Ωκεάνιων περιοχών και Εξάσκηση: http://www.chebucto.ns.ca/~ar120/coa.html

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω