Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / Στόχοι ενότητας

Μετά από επιτυχή μελέτη αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να αναγνωρίσετε και να πραγματοποιήσετε όλα τα βήματα μιας απλής ανάλυσης πολιτικής βάσει ενός δοθέντος προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά απλά έργα, θα μπορείτε να προσδιορίσετε ένα πρόβλημα, να καθιερώσετε κριτήρια αξιολόγησης και να αναγνωρίσετε, να αξιολογήσετε και να ταξινομήσετε εναλλακτικές λύσεις. Επισημαίνεται πως η διαχείριση μιας ανάλυσης πολιτικής στην πραγματικότητα απαιτεί λεπτομερή κατάρτιση και εκπαίδευση σε θέματα επιστημών διαχείρισης και ως εκ τούτου ξεφεύγει του σκοπού της παρούσας κατάρτισης.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω