Βρίσκεστε εδώ: / Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Στόχοι ενότητας
Εισαγωγή στη δημόσια συμμετοχή
Δημόσια συμμετοχή και ΟΔΠΖ

Γιατί Δημόσια συμμετοχή;

Στόχοι
Ωφέλειες
Κίνδυνοι

Πρακτική

Επίπεδα δημόσιας συμμετοχής
Τεχνικές και στρατηγικές

Οργάνωση δημόσιας συμμετοχής

Δημόσια συμμετοχή και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)

Νομοθετικό πλαίσιο

Μελέτη περιπτώσεων

Ολλανδία
Πολωνία
Ρωσία
Τουρκία
Ουκρανία

Συμπεράσματα

Συμπεράσματα

Πηγές

Βιβλιογραφικές αναφορές
Γλωσσάριο

Συγγραφείς της ενότητας «Δημόσια Συμμετοχή»

EUCC - The Coastal Union (NL) - Irene Lucius, Daniela van Elburg
Institute of Marine Sciences, University of Szczecin (PL) - Kazimierz Furmanczyk
Dept. for Environmental Protection of the City Administration of St. Petersburg (ECAT-St. Petersburg) (RU) - Elena Titova
Russian State Hydrometeorological University (RU) - Michael Shilin
Dept. of Environmental Engineering, Akdeniz University (TR) - Habib Muhammetoglu
ICZM Activity Centre, Krasnodar (RU) - Ekaterina Antonidze
UNESCO- IHE (NL) - Mick van der Wegen
Baltic Fund for Nature of the St Petersburg Naturalist Society (BFN) (RU) - Vladimir Pogrebov, Alexander Karpov
Natural Heritage Fund (NHF) (UA) - Tamara Ruseva
PAP/RAC (HR) - Daria Povh
Coastal Management Centre of the National Institute for Coastal and Marine Management (RIKZ) (NL) - Hugo NiesingΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω