Βρίσκεστε εδώ: / Γιατί Δημόσια Συμμετοχή; / Στόχοι

Ο γενικός σκοπός της δημόσιας συμμετοχής στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ είναι να διευκολύνει την επιτυχία ενός έργου ή προγράμματος. Μια ουσιαστική και αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος ή έργου ΟΔΠΖ είναι η δημόσια συμμετοχή και υποστήριξη. Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να οργανωθεί προσεκτικά.

Όταν απαιτείται να ληφθεί απόφαση για έναν προγραμματισμό, για παράδειγμα, κατασκευής λιμανιού, εργοστασίου ή ανάπτυξης τουρισμού, τότε θα πρέπει να συζητούνται ανοιχτά όλες οι πλευρές στο πλαίσιο των διοικητικών αρχών αλλά και του κοινού για να ζυγίσουν τα οφέλη τους σε σχέση με τους υπόλοιπους και για να διερευνήσουν τυχόν συνεργίες.

Οι γενικοί στόχοι όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού περιλαμβάνουν:

 • την αναγνώριση βασικών θεμάτων που ενδιαφέρουν το κοινό και αποτελούν τη δημόσια αντίληψη,
 • την παροχή της εμπειρίας και των γνώσεων της τοπικής κοινωνίας,
 • την αναγνώριση πιθανών εναλλακτικών/πλευρών,
 • τη διασφάλιση ότι λαμβάνονται υπόψη οι ομάδες που επηρεάζονται ήδη από την έναρξη του σχεδιασμού του έργου,
 • την αναθεώρηση της βιβλιογραφίας και των σχετικών αναφορών.

Ο διαχωρισμός αυτών των στόχων δεν είναι αναγκαίος, καθώς η επίτευξη του ενός συχνά εξαρτάται από αυτήν του άλλου.

Η πρόθεση των υπεύθυνων του έργου ή του προγράμματος να αποφασίσουν για τη συμμετοχή ή μη του κοινού περιορίζεται συχνά από τις αυξημένες δαπάνες αλλά και από την ανάγκη που υπάρχει για εμπιστευτικότητα. Η συμμετοχή του κοινού θεωρείται, επίσης, μια χρονοβόρα διαδικασία.

Παρόλα αυτά, η δημόσια συμμετοχή είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της νομιμότητας των αποφάσεων σχεδιασμού και για την ενδυνάμωση της πολιτικής αξιοπιστίας των υπεύθυνων του έργου. Γενικά, πρότερη εμπειρία δημόσιας συμμετοχής στην Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) έδειξε ότι στις περιπτώσεις όπου οι υπεύθυνοι ανάπτυξης λαμβάνουν υπόψη τους το κοινό, ακόμη και για αναπτυξιακές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας και γενικά αμφιλεγόμενες, μπορεί να υπάρξουν αξιόλογα οφέλη (βλ. παράδειγμα διαρροής υγρών αποβλήτων στη θάλασσα, Αντάλεια, Τουρκία, σε αυτή τη σελίδα).

ΕΡΩΤΗΣΗ:

1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες ορθές απαντήσεις:
 
α) Η δημόσια συμμετοχή στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ πρέπει να τοποθετείται στο στάδιο της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στα στάδια της έναρξης και του σχεδιασμού της ΟΔΠΖ.
β) Η δημόσια συμμετοχή πρέπει να περιορίζεται στο στάδιο της εφαρμογής της ΟΔΠΖ.
γ) Η δημόσια συμμετοχή πρέπει να εμπεριέχεται σε όλα τα στάδια της ΟΔΠΖ, περιλαμβανομένων της έναρξης, του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.2. Επιλέξτε από τα παρακάτω αυτό που ΔΕΝ αποτελεί στόχο της δημόσιας συμμετοχής:
 
α) διασφάλιση ότι οι ομάδες εμπλέκονται σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού του έργου,
β) άρση των περιοριστικών παραγόντων που προκύπτουν από την υποχρέωση για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας,
γ) αναγνώριση νέων πιθανοτήτων και λύσεων του προβλήματος,
δ) διευκόλυνση της επιτυχίας του έργου ή του προγράμματος.

Παράδειγμα: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "MINIJOS NAFTA" ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KINTAI, Λιθουανία

Το θέμα

Η εταιρεία "Minijos nafta" σχεδιάζει να ξεκινήσει τη γεώτρηση πετρελαίου στο Kintai, στην ακτή Kursiu Marios, όπου έχει ανακαλυφτεί μια περιοχή πετρελαίου. Σχεδιάζεται η κατασκευή δύο περιοχών γεωτρήσεων Kintai 1 και Kintai 2. Η εταιρεία μετά από άδεια που έχει πάρει έχει ξεκινήσει εξορυκτικές δραστηριότητες σε περιοχή που βρίσκεται εκτός της κατοικημένης περιοχής του Kintai. Η τοπική κοινωνία του Kintai δεν συμφωνεί με το να γίνει η εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή Kursiu Marios, διότι αποτελεί την πιο δημοφιλή της παράκτιας ζώνης και είναι παραθεριστική ζώνη του οικισμού Kintai. Η πρώτη περιοχή εξόρυξης πετρελαίου σύμφωνα με το σχεδιασμό βρίσκεται στην παραλία όπου σημειώνεται μαζική συγκέντρωση παραθεριστών του Kintai, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στο αλιευτικό λιμάνι. Μέλη της κοινότητας του Kintai δηλώνουν ότι η όχληση εξαιτίας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, της μεταφοράς και των καμινάδων με τα αέρια, όχι μόνο θα διαταράξουν την ησυχία και την άνεσή τους, αλλά επίσης θα βλάψουν τη φυσική και ψυχολογική τους υγεία καθώς και τη φύση. Θα εξαφανιστεί οποιαδήποτε πιθανότητα για οργανωμένο τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής, που αποτελούν σημαντικό παράγοντα αναβάθμισης της περιοχής. Επιπλέον, οι κάτοικοι του Kintai πιστεύουν ότι το εισόδημά τους θα υποβαθμιστεί. Επίσης, λόγω της σκόνης που θα προέρχεται από τα μηχανήματα μεταφοράς πετρελαίου δεν θα μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα, να απλώσουν τα ρούχα και να τρώνε λαχανικά που καλλιεργούν στους κήπους τους. Στόχος της συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτών της Minija είναι να ερευνήσουν και να επιλύσουν κατά το δυνατό την αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στην Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία "Minijos Nafta" και στην κοινότητα του Kintai.

Στόχοι

 1. Κατανόηση των αντικρουόμενων συμφερόντων της εταιρείας "Minijos nafta" και της κοινότητας του Kintai.
 2. Ενθάρρυνση της κοινωνίας για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
 3. Προετοιμασία επίσημης έκθεσης στην Συνεδρίαση των Πολιτών.
 4. Διάδοση των αποτελεσμάτων της συνεδρίασης.

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 6-7 Σεπτεμβρίου 2003, χωριό Minija (Minge).

Οι συμμετέχοντες

Η κεντρική ιδέα στην οποία στηρίχθηκε η πιλοτική μελέτη ήταν η εμπλοκή συμμετεχόντων οι οποίοι θα εκπροσωπούσαν διαφορετικά κοινωνικά στρώματα: εκπρόσωποι της κοινότητας Kintai, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Λιθουανίας, των επίσημων ΜΚΟ, της μετοχικής εταιρείας "Minijos nafta", των υπεύθυνων οργάνωσης της ΕΠΕ και φυσικά πρόσωπα. Δυστυχώς, απέτυχαν οι προσπάθειες να προσκληθούν επιχειρηματίες που δεν τους αφορά η περιβαλλοντική προστασία ή οι επιχειρηματικές δράσεις αναψυχής, καθώς και εκπρόσωποι άλλων υπουργείων και άλλων τοπικών αυτοδιοικήσεων. Πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές κλήσεις για να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των φορέων στο συνέδριο. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτών είχε μεγαλύτερη απήχηση στους εκπροσώπους επιχειρήσεων αναψυχής, στα μέλη της κοινότητας και στους δημοσιογράφους.

Τα αποτελέσματα

 • Οι δύο αντικρουόμενες πλευρές παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους και πραγματοποίησαν ενεργές συζητήσεις. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος και άτομα που είχαν άμεση ευθύνη στη λήψη αποφάσεων.
 • Από την πλευρά της, η τοπική κοινωνία του Kintai προσφέρθηκε να αναλάβει την εκμετάλλευση του πετρελαίου στο ανατολικό μέρος όπου βρέθηκε πηγή πετρελαίου. Η τοπική κοινωνία πρότεινε η περιοχή γεώτρησης να κατασκευαστεί εκτός των ορίων του οικισμού Kintai. Εκπρόσωποι της εταιρείας "Minijos nafta" προσφέρθηκαν να συνεχίσουν τη διαδικασία των συζητήσεων για να βρεθεί μια λύση αποδεκτή και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε η απόφαση του συνεδρίου και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.
 • Το γεγονός προβλήθηκε ευρέως από τον τύπο. Περίπου 80.000 άτομα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης και για την απόφαση. Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος 5 δημοσιογράφοι από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές εφημερίδες.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί μια κοινή λύση στο πρόβλημα που υπήρχε.

Πεποίθηση της Επιτροπής Πολιτών είναι ότι, εάν δοθεί αρκετός χρόνος και επαρκής ενημέρωση, το κοινό μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις σχετικά με θέματα πολιτικής τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι είναι περίπλοκα. Βάσει των αποτελεσμάτων της συνεδρίασης καταλήγουμε ότι η Επιτροπή Πολιτών αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, κατά συνέπεια, η περαιτέρω χρήση μιας τέτοιας τεχνικής επιτρέπει την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων σχετικών με την εφαρμογή των απαιτήσεων του Άρθρου 14 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.riverdialogue.org/NGO/files/
Lithuanian_PP_Report_full_text.pdfΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω