Ορθή απάντηση: Η δημόσια συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες.