Επεξήγηση: Οι γενικοί στόχοι όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού περιλαμβάνουν:

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το κεφάλαιο "Στόχοι της δημόσιας συμμετοχής".