Ορθή απάντηση: γ) Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται πρέπει να καθορίζονται από μια στρατηγική και να εξαρτώνται από τους στόχους της δημόσιας συμμετοχής.