Βρίσκεστε εδώ: / Γιατί Δημόσια Συμμετοχή; / Ωφέλειες

Οι ωφέλειες που απορρέουν από τη δημόσια συμμετοχή είναι πολλές και για αυτόν το λόγο είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημόσια συμμετοχή αφορά την άμεση εμπλοκή του κοινού και πραγματοποιείται κατά προτίμηση σε περιβάλλον ανοιχτών συζητήσεων με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Σε γενικές γραμμές, μερικές ωφέλειες μπορεί να αφορούν τα ακόλουθα:

  Αειφορική Ανάπτυξη

Η αειφορική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων ομάδων.

  Περιβαλλοντική Προστασία

Περιβαλλοντικά θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν, όταν αξιολογούνται από το κοινό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης να υπάρχει μια αντιπροσωπευτική ομάδα που να ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Χωρίς την παρουσία αυτής της ομάδας, το περιβάλλον δεν θα περιλαμβάνεται στα θέματα προς συζήτηση

  Διαχείριση Αντικρουόμενων Συμφερόντων

Αν και δεν μπορούν να αποφευχθούν τα αντικρουόμενα ενδιαφέροντα, εντούτοις δηλώνονται ρητά στη δημόσια συμμετοχική διαβούλευση. Αυτό καθιστά πιο αποτελεσματικό το χειρισμό των αντιπαραθέσεων.

  Κατανόηση του Έργου και Μείωση της Δημόσιας Αντιπαράθεσης

Το κοινό, ως χρήστης ενός συστήματος, είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να εκτιμήσει και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των (πιθανών) μέτρων στις λειτουργίες ενός παράκτιου περιβάλλοντος.

  Οικονομικές ωφέλειες

Στην περίπτωση που το κοινό εμπλέκεται στη συνολική διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι απόψεις του είναι δυνατό να περιληφθούν νωρίτερα στη διαδικασία σχεδιασμού, όταν δηλαδή θα είναι ακόμη εύκολο να γίνουν αλλαγές, παρά σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, όταν ακόμη και μικρές αλλαγές μπορεί να κοστίσουν χρόνο και χρήματα.

  Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων δεδομένων στη διαδικασία της ΟΔΠΖ

Σύμφωνα με τον Budd (1999), η δημόσια συμμετοχή και διαβούλευση αποτελούν μια ευκαιρία για προσέγγιση της "κρυμμένης" γνώσης της ευρύτερης κοινωνίας καθώς και των βασικών τους ανησυχιών.

  Άλλες ωφέλειες

Η αποδοχή του κοινού ως ενός αξιόλογου συνεργάτη στη διαδικασία της ΟΔΠΖ είναι δυνατό να αποτελέσει το έναυσμα για συνεργασία ανάμεσα στους πολίτες, το κράτος και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, γεγονός ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία ενός ρυθμιστικού συστήματος.

Παράδειγμα: Κατασκευή λιμανιού στον Κόλπο Gelendjik, ακτή Μαύρης Θάλασσας, Ρωσία

ΠΟΤΕ

Η απόφαση για την κατασκευή λιμανιού φορτοεκφορτώσεων στον Κόλπο Gelendjik λήφθηκε το 1993, ενώ το 1995 οριστικοποιήθηκε επισήμως με την "Ιδέα ανάπτυξης λιμένων στην περιοχή Krasnodar". Η δημόσια αντιπαράθεση άρχισε, όταν ξεκίνησε να ανακατασκευάζεται το λιμάνι μεταφοράς άνθρακα το οποίο επεκτάθηκε προς την προστατευόμενη περιοχή Solncedar όπου υπάρχει μεταλλικό νερό.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα κύρια προβλήματα που αφορούσαν το έργο ήταν:

 • Breach of general city planning and its transportation system scheme.
 • Παραβίαση των Ομοσπονδιακών Νόμων "Για τους φυσικούς ιαματικούς πόρους, τις ιαματικές περιοχές και τις λουτροπόλεις", "Για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές".
 • Αρνητική επίδραση στο πεδίο ιαματικού νερού του Solncedar.
 • Όχληση του οικοσυστήματος του Κόλπου λόγω της εκβάθυνσης με βυθοκόρο (κάτι που προτάθηκε από το έργο), της κατασκευής τερματικού λιμένα βαθιάς θάλασσας, της κίνησης των πλοίων και του αγκυροβολίου τους.
 • Υποβάθμιση της σημασίας του Κόλπου ως τοπίου, αλλά και ως ιαματικού και αναψυχικού πόρου του Gelendjik.
 • Εδαφική απώλεια για την πόλη.

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η δημόσια συμμετοχή στο έργο ήταν ότι η προηγούμενη τοπική αυτοδιοίκηση (1993-1997) ήταν με το μέρος του επενδυτή.

ΠΟΙΟΣ

Ο συντονιστικός φορέας ή ο εταίρος που ηγούνταν της διαδικασίας ΟΔΠΖ ή ο εισηγητής του έργου, ήταν:

 1. Η βασική οργάνωση του περιβαλλοντικού κόμματος της Ρωσίας "Kedr" που βρίσκεται στο Gelendjik (1996 - 1998).
 2. Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Δημόσια Περιβαλλοντική Εμπειρία" (από το 1998).
 3. Το κοινωνικο-περιβαλλοντικό κέντρο της Μαύρης Θάλασσας (από το 1999).
 4. Ο Κρατικός εκπρόσωπος κ. N.A. Zacepina, ομάδα εκπροσώπων του συμβουλίου του Gelendjik.
 5. Δήμαρχος του θέρετρου της πόλης κ. S.P. Ozerov (από το 1998).

ΠΩΣ

Η διαδικασία συμμετοχής του κοινού δεν είχε κάποια συγκεκριμένη χρηματοδότηση και εκτελούνταν με ιδιωτική πρωτοβουλία.

ΠΡΟΟΔΟΣ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σήμερα η ανακατασκευή του λιμανιού στον Κόλπο του Gelendjik έχει σταματήσει. Το θέμα της Ιδέας Ανάπτυξης λιμανιών στην περιοχή Krasnodar "Λιμάνι στο Gelendjik" αποκλείστηκε.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για την επίτευξη των αποτελεσμάτων συνεισέφεραν τα ακόλουθα:

1. Επαρκής συλλογή πληροφοριών.

2. Έγκαιρη ενημέρωση των κρατικών εκπροσώπων και πραγματοποίηση ακροάσεων (1998)

3. Επαναλαμβανόμενες δημόσιες ακροάσεις και συζητήσεις.

4. Συμμετοχή των δημόσιων εκπροσώπων του Gelendjik στην κρατική μελέτη για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

5. Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιέλαβε τις απόψεις του κοινού (1998).

6. Συνεχείς δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

7. Συναντήσεις των πολιτών, διαδήλωση στο Cossack.

8. Εκπόνηση δύο δημοσκοπήσεων: 1998 - είχε αποτυχία, 2000 - συνδυάστηκε με την εκλογή του προέδρου, και το ερώτημα ήταν "πιστεύετε ότι η κατασκευή του λιμανιού άνθρακα στον Κόλπο Gelendjik θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον του κόλπου και στην ανάπτυξη του παραθεριστικού κέντρου του Gelendjik;" Το 80% της εκλογικής περιφέρειας έδωσε θετική απάντηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεθνές Κέντρο KYPZ
Krasnodar, ul. Krasnaja, 19,
Tel/fax 7-8612-685-645
e-mail: iczm@krasnodar.ru

ΕΡΩΤΗΣΗ:

2. Επιλέξτε ως ορθή μία, ή περισσότερες, από τις παρακάτω φράσεις.
 
α) Η δημόσια εμπλοκή πρέπει να αφορά όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες.
β) Η δημόσια συμμετοχή πρέπει να αφορά μόνο τις περιβαλλοντικές ομάδες.
γ) Η δημόσια συμμετοχή πρέπει να αφορά μόνο τις περιβαλλοντικές ομάδες και την τοπική αυτοδιοίκηση.
δ) Η δημόσια συμμετοχή πρέπει να αφορά όλες τις ομάδες που επηρεάζονται αρνητικά από τη διαδικασία.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω