Πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη δημόσια συμμετοχή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είναι και η Ολλανδία, έχει εκδώσει μια Οδηγία σχετική με την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία. Αυτός ο νόμος αναγκάζει τα κράτη μέρη να παρέχουν επαρκή πληροφόρηση στο ευρύ κοινό.

¶ρθρα 1 και 2 των κρατών της Συνθήκης του ¶αρχους:
"Σκοπός αυτής της Οδηγίας είναι να διασφαλίσουν οι δημόσιες αρχές την ελευθερία πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και τη διάδοση αυτής και να καθορίσουν τους βασικούς όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων μια τέτοια πληροφόρηση θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη"

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί βασικό παράγοντα στη δημόσια συμμετοχή. Στην Ολλανδία, η ανοιχτή πρόσβαση αποτελεί περισσότερο κανόνα παρά εξαίρεση. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εμπλέξει κάποιον σε μια δραστηριότητα με οποιονδήποτε τρόπο, πρέπει να παρέχει επαρκή και σχετική πληροφόρηση.Ο Νόμος για τη Δημόσια Φύση της Διοίκησης και ο Γενικός Νόμος για τη Διοίκηση (Algemene wet bestuursrecht) (Wet Openbaarheid van Bestuur) είναι οι πιο σημαντικοί. Σύμφωνα και με τους δύο, λαμβάνονται μέτρα ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες προτού ληφθούν αποφάσεις από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις. Ο Γενικός Νόμος για τη Διοίκηση υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να δημοσιεύουν το αρχικό σχέδιο όσων αποφάσεων είναι σε θέση να επηρεάσουν το περιβάλλον. Ύστερα από τη δημοσίευση του αρχικού σχεδίου της απόφασης, η κυβέρνηση υποχρεούται να παρουσιάσει το τελικό σχέδιο εντός τεσσάρων εβδομάδων. Κατά το διάστημα αυτό, ο καθένας έχει την ευκαιρία να εκθέσει την άποψή του. Κατόπιν, η κυβέρνηση λαμβάνει την τελική απόφαση στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες απόψεις. Η τελική απόφαση πρέπει να εκδοθεί και να δημοσιευθεί εντός έξι εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτών των έξι εβδομάδων, όσοι είχαν εκθέσει την άποψή τους, έχουν τη δυνατότητα, εάν χρειάζεται, να ασκήσουν έφεση στο διοικητικό δικαστήριο. Αυτή η διαδικασία πρέπει, επίσης, να ακολουθηθεί για αποφάσεις σχετικές με μεγάλα σχέδια υποδομών, με τοπικά χωροταξικά σχέδια δήμων καθώς και για αποφάσεις σχετικές με αιτήματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Η επεξεργασία των δημόσιων καταγγελιών
Μια κυβέρνηση υποχρεούται να επεξεργαστεί τις δημόσιες απόψεις που καταγράφονται κατά τη διαδικασία του Γενικού Νόμου για τη Διοίκηση και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές τις απόψεις. Όταν αυτοί που εξέφρασαν την άποψή τους, δεν μείνουν ικανοποιημένοι από τα επιχειρήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε μπορούν να ασκήσουν έφεση σε ένα διοικητικό δικαστήριο (Διοικητική Νομική Υπηρεσία του Κρατικού Συμβουλίου για περιβαλλοντικές αποφάσεις και ένα τοπικό διοικητικό δικαστήριο για χωροταξικές αποφάσεις).