Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Νόμοι που σχετίζονται με την πρόσβαση σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου δεν περιέχονται αυτόνομα σε κάποιο επίσημο έγγραφο. Έως τώρα, το πιο περιεκτικό έγγραφο είναι αναμφισβήτητα η Συνθήκη του ¶αρχους, την οποία έχει υπογράψει και η Ολλανδία. Εντούτοις, στο Νόμο Wet Openbaarheid van Bestuur βρίσκονται άφθονα νομικά βήματα τα οποία μπορεί να ακολουθήσει μια εταιρεία ή ένα άτομο για να αναζητήσει επανορθωτικά μέτρα σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.