Εκπαίδευση

Πριν από την ίδρυση του Πάρκου Φύσης του Δέλτα του Odra [Odra Delta Nature Park Project (ODNP)], πρέπει να διενεργηθούν εκπαιδευτικές δράσεις όπως "πράσινα σχολεία", εκθέσεις, επιτόπιες εκδρομές και άλλα. Αυτοί οι στόχοι είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια των ακολούθων: