Δικτύωση

Η εργασία δικτύου συνήθως προωθείται περισσότερο από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις ενδιαφερόμενες ομάδες παρά από το κράτος. Αφορά τη διαδικασία πραγματοποίησης επαφών μέσω συναντήσεων και συζήτησης, έντυπων συνεννοήσεων, και όλο και περισσότερο μέσω ηλεκτρονικών μέσων όπως το Διαδίκτυο (Internet). Η οργάνωση του δικτύου πραγματοποιείται αυτόνομα και οφείλεται στο ενδιαφέρον που υπάρχει για γνωριμία με τον τρόπο που εργάζεται μια περιοχή ή ένα θέμα, με εμπλοκή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων ομάδων και υπηρεσιών, περισσότερο μέσω άμεσης προσωπικής επαφής παρά μέσω τυπικών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η μέθοδος αυτή βοηθά στην ανταλλαγή εμπειριών σε διάφορα επίπεδα. Η εργασία των δικτύων αυτών συνήθως στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων, σε τηλεφωνικά νούμερα ή ακόμη σε περιοδικές συναντήσεις ή τηλεοπτικές συσκέψεις.