Οι κινήσεις των ΜΚΟ

Οργανωμένοι φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) διαδραματίζουν συνήθως ένα σπουδαίο ρόλο στην περιβαλλοντική διαχείριση. Ακόμη και όταν έχουν μόνο αρμοδιότητα παρατηρητή, μπορούν να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό την άποψη των διαβουλεύσεων ειδικά όταν έχουν επιδείξει εξειδικευμένη εργασία στην περιοχή και διαθέτουν συνεπώς ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών. Στην Ολλανδία, κατά τη δεκαετία του 70, ιδρύθηκαν εξακόσιες με επτακόσιες ομάδες περιβαλλοντικής δράσης που αριθμούσαν περίπου 2 εκατομμύρια μέλη. Αυτός είναι και ο λόγος που η προστασία και η διατήρηση της φύσης λαμβάνει ένα σημαντικό μέρος στην πολιτική ατζέντα της χώρας.