Σχετιζόμενα επιστημονικά ινστιτούτα

Περιλαμβάνονται τα Περιφερειακά Κέντρα της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RAS), Σχολές Κρατικών Πανεπιστημίων σχετικές με περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα ινστιτούτα αυτά είναι πολυάριθμα και κυρίως δραστηριοποιούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα. Μόνο στην Αγία Πετρούπολη, για παράδειγμα, υπάρχουν τα ακόλουθα:

Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που έχουν συλλεγεί και αποθηκευτεί από αυτούς τους οργανισμούς, σε αρκετές περιπτώσεις θα πρέπει να ταξινομηθεί, για να είναι έτσι τα δεδομένα διαθέσιμα για περαιτέρω αναλύσεις, π.χ. με χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και άλλων εξελιγμένων τεχνολογιών.