Περιήγηση πιλοτικών περιοχών

Το Natuurmonumenten θα οργανώσει μια περιήγηση για 10 τοπικές εμπλεκόμενες ομάδες σε μια άλλη περιοχή που αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής στην Ευρώπη. Πιο πιθανά μέρη επίσκεψης είναι τα Ιταλικά πάρκα του Abruzzo και Monte Sibillini, καθώς αποτελούν άριστα παραδείγματα συνδυασμού της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της εμπλοκής αγροτών και τοπικών αρχών στη διαχείριση της φύσης και σε τουρισμό και αναψυχή που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.