Συναντήσεις εργασίας/Ομάδες Εργασίας

Οι συναντήσεις εργασίας συνήθως αφορούν ένα σχετικά μικρό αριθμό ατόμων. Σκοπός τους είναι κυρίως η συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων προκειμένου να καταγραφούν απόψεις μέσω ανοιχτής συζήτησης. Μερικές φορές στις συναντήσεις εργασίας και στις ομάδες εργασίας μπορεί να απαιτείται και η παρουσία διαμεσολαβητών ή αξιόπιστων ατόμων που θα διευθύνουν τις συζητήσεις. Αυτοί συχνά χρησιμοποιούνται σε δημόσιες συναντήσεις για να 'σπάσουν τον πάγο' ή να ενθαρρύνουν ευρύτερες συζητήσεις. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ένας αριθμός προσεγγίσεων με ποικίλους βαθμούς τυπικότητας. Η συνήθης διαδικασία αφορά κυρίως την εξήγηση αλλά και την επίτευξη συμφωνιών στο πλαίσιο των σκοπών και της διαδικασίας της ημερήσιας διάταξης.

Οι επίσημες συνεδρίες μπορεί να αφορούν τεχνικές καταιγισμού ιδεών για να εξεταστούν οι προτεραιότητες ή να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών. Για την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές σε μέλη ομάδας τα οποία εργάζονται ανά τριάδες. Από την άλλη, μια ανεπίσημη συνεδρία μπορεί να περιλάβει κυκλική ρύθμιση των καθισμάτων με ανοιχτές συζητήσεις που ρυθμίζονται από ένα άτομο ικανό να διευθύνει τις συζητήσεις αυτές. Η συνάντηση εργασίας και οι ομάδες εργασίας ενθαρρύνουν τους απλούς πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι άνθρωποι αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν τις απόψεις τους και νοιώθουν ότι υπολογίζονται οι απόψεις αυτές. Οι συζητήσεις έχουν δημιουργικό και εύκαμπτο χαρακτήρα. Έχουν επίσης το πλεονέκτημα να παρέχουν βαθιά εξέταση στο θέμα που συζητείται καθώς η ομάδα εστιάζεται σε ένα θέμα και δεν συνδυάζει πολλά ζητήματα μαζί.