Αστική κοινωνία

Αστικός έλεγχος. Το πιο υψηλό επίπεδο συμμετοχής για την επίλυση των πιο αμφιλεγόμενων ερωτημάτων. Κάλυψη των απαιτήσεων ενός τοπικού δημοψηφίσματος.