Εξουσιοδότηση

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε σχετικά τη Θεματική Μελέτη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επίδειξη της ΟΔΠΖ(http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/themb_rp.pdf ).