Συλλογή πληροφοριών

Πριν την έναρξη της διαδικασίας συγκέντρωσης των πληροφοριών, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο καλύτερος τρόπος συμμετοχής των εμπλεκόμενων ομάδων σε αυτήν.