Σχετική πληροφόρηση στη Ρωσία

Φορέας Λέξεις-Κλειδιά Συνδέσεις
Υπηρεσία Διασυνοριακής Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Περιβάλλον, Αειφορική ανάπτυξη, Νόμος, Οργανισμοί για την αειφορική ανάπτυξη http://spb.ecology.net.ru/entry/index.htm
Εθνική πύλη "Φύση" Περιβάλλον, Νόμος http://www.priroda.ru/
Κατάλογος δικτυακών τόπων σχετικών με τους φυσικούς πόρους και την οικολογία Περιβάλλον, Νόμος http://list.priroda.ru/index.php

Ρωσικοί Διαδικτυακοί τόποι για την οικολογία. Σύντομο εγχειρίδιο.

Περιβάλλον, Αειφορική ανάπτυξη, Νόμος, Οργανισμοί για την αειφορική ανάπτυξη http://www.vernadsky.ru/index.htm
Περιβαλλοντική νομοθεσία Νόμος http://www.ecoline.ru/mc/legis/index.html
Διεθνείς Συμβάσεις για την Προστασία της Φύσης, τη Βιοποικιλότητα και τη Διατήρηση απειλούμενων ειδών Νόμος, Έγγραφα για τη διεθνή πολιτική μεταφρασμένα στα ρωσικά http://www.admiral.ru/hp/npin/IFEM/l3/l3.htm
Συμβουλές της HELCOM (στα Ρωσικά) Έγγραφα για τη διεθνή πολιτική μεταφρασμένα στα ρωσικά http://ecobusiness.narod.ru/private/main5_3_2.html
Προστασία της φύσης. Νόμοι και κανονισμοί. Νόμος http://spb.ecology.net.ru/tacis2/tacis/contain.htm
Προστατευόμενες περιοχές στη Ρωσία Προστατευόμενες περιοχές http://reserves.biodiversity.ru
Χρήσιμα δεδομένα για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Περιβάλλον, Διατήρηση Βιοποικιλότητας http://www.biodat.ru/index.htm
Περιβαλλοντικοί κανονισμοί Νόμος http://www.nsu.ru/community/nature/lows/proekt.htm