Μεθοδεύσεις

"Θεραπεία".

Διανομή περιορισμένων ή μη αυθεντικών πληροφοριών με σκοπό να επικρατήσει η κοινή γνώμη.

"Προσομοίωση".

Πραγματοποίηση δημοσίων συναντήσεων ή συζητήσεων που συνοδεύονται από παραβιάσεις των βασικών αρχών της δημόσιας συμμετοχής:

"Πληρωμένη συμμετοχή"

Προσκαλώντας ή επιτρέποντας τη συμμετοχή μόνο σε εκείνους οι οποίοι μπορούν να πάρουν υλικό ή άλλα οφέλη από αυτήν.