Καθορισμός της διαδικασίας

Από τη στιγμή που θα έχει διασαφηνιστεί ο βαθμός συμμετοχής (αν και αυτό είναι πιθανό να χρειαστεί επανεξέταση όσο το έργο προχωρά και διαμορφώνονται οι μελλοντικές απαιτήσεις), τα βήματα της διαδικασίας μπορεί να καθοριστούν σε συμφωνία με το τεχνικό πρόγραμμα.