Έναρξη προγράμματος

Ένα έργο μπορεί να ξεκινήσει από τη στιγμή που η στρατηγική και το πρόγραμμα θα έχουν συμφωνηθεί από τους κύριους εταίρους, καθώς και θα έχει ολοκληρωθεί η αρχική εργασία ειδικής ανάλυσης θεμάτων και βασικών διαδικασιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί μια περίτεχνη διαχείριση όλων των πόρων για να παραχθούν τα προβλεπόμενα παραδοτέα.

Μια καλή στρατηγική που ενθαρρύνει τη συμμετοχή θα πρέπει να αντανακλά το ύφος και τον τόνο της διαδικασίας στόχου. Θα πρέπει να εκπροσωπείται πλήρως από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων μερών, να διέπεται από ανοιχτές και διάφανες διαδικασίες και να είναι ευέλικτη στη λειτουργία. Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχει προβλεφθεί ένας επαρκής προϋπολογισμός. Τέλος, θα πρέπει να θέτει τους γενικούς θεμελιώδεις κανόνες για συνεργασία.