Πραγματική συμμετοχή

Κοινός σχεδιασμός.

Πρόκειται για συνεργασία η οποία περιλαμβάνει κατανεμημένες υποχρεώσεις ανάμεσα στα μέρη σχετικά με το σχεδιασμό και τα αποτελέσματα, την παροχή λύσεων σε περίπλοκα προβλήματα και την επίλυση αντιπαραθέσεων. Περιλαμβάνει:

Διαβουλεύσεις.

Επίσημος διάλογος ανάμεσα στο κοινό και τον υπεύθυνο ανάπτυξης του έργου προκειμένου να προωθηθεί η εξέλιξη του έργου και να προσδιοριστούν τα προβλήματα. Περιλαμβάνει: