Κατανόηση του έργου και Εξομάλυνση της Δημόσιας Αντιπαράθεσης

Η πραγματική συμμετοχή βοηθά στην επίτευξη μιας ευρείας δημόσιας στήριξης του τελικού σχεδίου αλλά και στην εξομάλυνση της δημόσιας αντιπαράθεσης κατά την εκτέλεση του έργου. Αντιθέτως, η αργοπορημένη ή ανεπαρκής δημόσια συμμετοχή αποτελεί εμπόδιο για το έργο.

Στο Μπαγκλαντές, για παράδειγμα, τα φράγματα που δημιουργήθηκαν με μεγάλη δαπάνη ως μέρος του συγκεντρωτικού προγράμματος ελέγχου των πλημμύρων, ανοίγονται συχνά από αγρότες προκειμένου να εξοικονομήσουν νερό για τις καλλιέργειές τους κατά την περίοδο της ξηρασίας. Κατά την περίοδο των μουσώνων, τα ίδια ανοίγματα στο ανάχωμα είναι αιτία πλημμύρων.

Με τη δημόσια διαβούλευση, συμμετοχή και εμπλοκή κατά τα αρχικά στάδια του έργου προλαμβάνεται η διάδοση κακόφημων σχολίων και η έγερση αρνητικού κλίματος τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν από τη στιγμή που θα εμφανιστούν.