Βρίσκεστε εδώ: / Μελέτη Περιπτώσεων / Ρωσία

Εισαγωγή

Μπορούν να διακριθούν διαφορετικές διοικητικές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΡΟ) οι οποίες συνορεύουν με τη θάλασσα στη Βορειοδυτική Ρωσία:

 • Αγία Πετρούπολη και Leningrad Oblast (ακτογραμμή της Βαλτικής Θάλασσας).
 • Δημοκρατία του Karelian (ακτογραμμή της Λευκής Θάλασσας).
 • Murmansk και Arkhangelsk Oblast (ακτογραμμή της Λευκής Θάλασσας και της Θάλασσας Barents).
 • Nenets Autonomous Okrug (ακτογραμμή της νοτιοανατολικής πλευράς της Θάλασσας Barents, γνωστής και ως Θάλασσα Pechora).

Η κατάσταση προόδου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) ποικίλλει για τις διαφορετικές αυτές περιφέρειες. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί δεν υπάρχει κάποια ειδική κρατική υπηρεσία αρμόδια για την ΟΔΠΖ στη Ρωσική Ομοσπονδία. Επίσης, δεν παρουσιάζεται μια κατάλληλη δομή των κρατικών ιδρυμάτων.

Παράγοντες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στο πεδίο της ΟΔΠΖ είναι οι ακόλουθοι:

 • Οι βιομηχανικές (κρατικές και μετοχικές) επιχειρήσεις
 • Κρατικές Επιτροπές για τους Φυσικούς Πόρους σε επίπεδο ομοσπονδίας, περιφέρειας και δήμου. Αυτοί οι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για την παροχή της κρατικής περιβαλλοντικής πολιτικής σε συγκεκριμένες περιοχές (όπως λέγεται συνήθως στη Ρωσία "κατά μέρη").
 • Επιστημονικά και μορφωτικά ιδρύματα
 • Περιβαλλοντικές (συνήθως μετοχικές) Εταιρείες που εργάζονται για περιβαλλοντικά θέματα προς εμπορικό κέρδος. Αυτές οι εταιρείες είναι συνήθως πολύ καλά εξοπλισμένες με εγκαταστάσεις υπολογιστών και γραφείων και εξειδικευμένο υπαλληλικό προσωπικό (π.χ. JSC ECOPROJECT, KONTO και ECOSERVICE στην Αγία Πετρούπολη).
 • Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με στόχο την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της φύσης. Οι οργανώσεις αυτού του είδους κατανέμονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αγία Πετρούπολη: Ταμείο Βαλτικής για τη Φύση και υποκατάστημά του στο Petrozavodsk -πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Karelian) ή σε κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται σε κρίσιμη περιβαλλοντική κατάσταση εξαιτίας της μικρής περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού (π.χ. Πόλη Skalisty στο Murmansk Oblast: ΜΚΟ "Σώστε το Βορρά", Περιοχή Kingisepp του Leningrad Oblast: ΜΚΟ "Καθαρίστε τον Κόσμο", κ.ά.).
 • Διεθνείς οργανισμοί. Αυτοί έχουν εταίρους στη Βορειοδυτική Ρωσία (π.χ. IUCN, EUCC, WWF, CCB, BirdLife International, κ.ά.) και εκλαϊκεύουν την Παγκόσμια (ή Ευρωπαϊκή) προσέγγιση για την προστασία της φύσης μεταξύ τοπικών αρχών, εμπειρογνωμόνων και πληθυσμού γενικότερα.
 • Μη-οργανωμένο κοινό που ανησυχεί για περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτός ο παράγοντας εμφανίζεται κατά το στάδιο της ΟΔΠΖ μόνο στην περίπτωση οικολογικά επικίνδυνης βιομηχανικής δραστηριότητας στα πλησιέστερα περιβάλλοντα της κατοικημένης περιοχής. Σήμερα, η συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις (που ήταν δημοφιλής στα χρόνια της Σοβιετικής Κυβέρνησης) δεν είναι καθόλου δημοφιλής (η πλειονότητα των ανθρώπων εργάζονται για το κέρδος και όχι για την "ιδέα").

Η επιρροή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Το μη-οργανωμένο κοινό που ανησυχεί για περιβαλλοντικά προβλήματα, μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία της ΟΔΠΖ κυρίως κατά την εξέλιξη των ποικίλων ΕΠΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί για μια ακόμη φορά ότι η διαδικασία της ΕΠΕ στη σύγχρονη Ρωσία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέσα που διαθέτει το κοινό για να ασκεί γενική επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Η ρωσική διαδικασία της ΕΠΕ περιλαμβάνει τέσσερα στάδια, ένα από τα οποία είναι "Δημόσιες συζητήσεις για τις Αποφάσεις του Έργου". Ο συνολικός κατάλογος επίσημων εγγράφων, απαραίτητος για τη Ρωσική ΕΠΕ, περιλαμβάνει περισσότερα από 24 στάδια. Τα βασικά έγγραφα του Σταδίου 3 που αφορούν τις δημόσιες συζητήσεις για τις Αποφάσεις του Έργου, είναι:

 • Έγγραφο Αρ. 20. Ανακοίνωση σχετική με τις Δημόσιες Συζητήσεις για τις Αποφάσεις του Έργου.
 • Έγγραφο Αρ. 21. Κατάλογος Παρατηρήσεων και Προτάσεων για τις Αποφάσεις σχετικά με την Εφαρμογή του Έργου και για την Υλοποίησή τους (στο στάδιο της μελέτης για τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων [TEOi stage]) καθώς και για τον Κατάλογο Οικολογικών Συνθηκών για τη Λήξη των Εργασιών για Αποφάσεις που σχετίζονται με την Εφαρμογή του Έργου και την Υλοποίησή τους.
 • Έγγραφο Αρ. 22. Αποτελέσματα των Δημοσίων Συζητήσεων.

Ένα άλλο επιτυχημένο μέσο για γενική επιρροή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι μια "πράσινη κίνηση" καλά συνδυασμένη με μια οργανωμένη παρουσίαση της πληροφορίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ειδικά σε τηλεοπτικά προγράμματα).

Κύρια προβλήματα δημόσιας συμμετοχής στη Ρωσία

Στη σύγχρονη Ρωσία, τα κύρια προβλήματα που αφορούν τη δημόσια συμμετοχή στην ΟΔΠΖ μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Δομική οικονομική κρίση στη Ρωσία η οποία προκαλεί μια ανεπάρκεια στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την αειφορική ανάπτυξη, όπως είναι η διατήρηση της φύσης και ο συντονισμός της πολιτικής της ΟΔΠΖ.
 • Απουσία εφαρμογής του κυβερνητικού και του εμπορικού τομέα σε θέματα σχετικά με την ΟΔΠΖ.
 • Έλλειψη παράδοσης στην "οικολογική" συμπεριφορά μεταξύ του πληθυσμού και κατά συνέπεια μικρή ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με την ΟΔΠΖ.
 • Ανεπαρκής παροχή πληροφόρησης στους παράγοντες της ΟΔΠΖ.
 • Έλλειψη δημοκρατικών αποφάσεων στη διαδικασία σχεδιασμού των δήμων.
 • Στήριξη και προώθηση των εργασιών των ΜΚΟ κυρίως βάσει έργου. Η συνέχιση των διαδικασιών της ΟΔΠΖ δεν διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο.

Μελλοντικές προοπτικές

Στη Ρωσία, οι μελλοντικές προοπτικές της ΟΔΠΖ εστιάζονται στα ακόλουθα θέματα:

 • ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κανονιστικής-νομικής βάσης,
 • ανάπτυξη οικονομικών και διοικητικών μέσων,
 • περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η κατάσταση της ΟΔΠΖ στη Βορειοδυτική Ρωσία θεωρείται περισσότερο περίπλοκη παρά απελπιστική.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω