Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Εισαγωγή στη δημόσια συμμετοχή

Το πλαίσιο της δημόσιας συμμετοχής

Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς χρήστες. Ντόπιοι κάτοικοι, αλιείς και βιομηχανία αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα των ομάδων εκείνων που εμπλέκονται στη χρήση της παράκτιας ζώνης και των πόρων της.

Είναι λογικό οι πραγματικοί χρήστες, ή το κοινό, να εμπλέκονται κατά κάποιο τρόπο στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Όπου κυβερνητικοί φορείς αναπτύσσουν πολιτική για την (επανα-) διανομή των παράκτιων πόρων, θα πρέπει η υποστήριξη από την κοινωνία να καθιστά εφικτή την πραγματοποίηση αυτής της πολιτικής.

Η δημόσια συμμετοχή αποσκοπεί στο να παρέχει ένα πλαίσιο για την εμπλοκή των πραγματικών χρηστών, ή του κοινού, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την παράκτια ζώνη, προκειμένου να επιτευχθεί κλίμα αμοιβαίας αποδοχής και υπεύθυνης στάσης απέναντι στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της παράκτιας κοινωνίας.

Η επιτυχής, επομένως, δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την παράκτια ζώνη θα πρέπει να οδηγεί σε μια διάφανη κατανομή των παράκτιων πόρων και να συνεπάγεται μια αειφορική χρήση της παράκτιας ζώνης.

Προϋποθέσεις

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η δημόσια συμμετοχή αποτελεί μια συνεχή διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο φορέα (οργανισμό) που είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων και στο κοινό, τα ενδιαφέροντα του οποίου επηρεάζονται από τις συνέπειες της προγραμματισμένης απόφασης.

Μια τέτοια αλληλεπίδραση θα έπρεπε να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

  • Μέτρα που να εξασφαλίσουν ότι το κοινό θα κατανοήσει πλήρως τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται από μια δημόσια αρχή καθώς και τους μηχανισμούς για μελέτη των παραγόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την κατάσταση και το στάδιο εφαρμογής μιας δραστηριότητας (δηλαδή την ανάπτυξη ενός έργου, σχεδίου ή προγράμματος, πολιτικής ή την εξέταση και την αξιολόγησή τους), όπως επίσης και σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν να πληροφορηθούν και να κάνουν παρατηρήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα αυτή ή και για άλλα είδη συμμετοχής.
  • Συλλογή των απόψεων ευαισθητοποιημένων πολιτών, η στάση τους απέναντι στους στόχους και τις δράσεις του έργου, καθώς επίσης και προοπτικές που προτιμώνται περισσότερο για τη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Επίσης, στρατηγικές εναλλακτικής ανάπτυξης και παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τη ληφθείσα απόφαση
    (επαναθεωρημένο Canter 1996)

Βόρεια ακτή του Κόλπου της Φιλανδίας προς τα δυτικά του Vyborg, Βαλτική Θάλασσα (© BFN )

 

Νησάκια κοντά στο Kurgalsky Peninsula, Ανατολική Βαλτική Θάλασσα (© BFN)

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ο ορισμός της δημόσιας συμμετοχής φέρνει στην επιφάνεια διάφορες σημαντικές πτυχές, όπως:
α) Δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το κοινό
β) Παραχώρηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την παράκτια ζώνη στο κοινό.
γ) Δημιουργία μιας δομής όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
δ) Δημιουργία ενός πλαισίου όπου οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και το κοινό θα είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους ο καθένας αρμοδιότητες στην πολιτική της παράκτιας ζώνης.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω