Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Στόχοι ενότητας

Βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία που έχει η δημόσια συμμετοχή για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ).

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίσει τους βασικούς στόχους, τις ωφέλειες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη δημόσια συμμετοχή.
  • Εξηγήσει τι σημαίνουν οι όροι "δημόσιος" και "συμμετοχή".
  • Ερμηνεύσει τα διαφορετικά κοινωνικά "επίπεδα" της δημόσιας συμμετοχής.
  • Προσδιορίσει τις βασικές πλευρές των πιθανών στρατηγικών δημόσιας συμμετοχής που σχετίζονται με την ΟΔΠΖ.
  • Αναγνωρίσει διαφορετικές τεχνικές για τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων καθώς και να εντοπίσει τις συνέπειες που έχουν αυτές στην οργάνωση της δημόσιας συμμετοχής.
  • Αναγνωρίσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τεχνικές και στρατηγικές στις μελέτες περιπτώσεων δημόσιας συμμετοχής από τη Ρωσία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Τουρκία και την Ουκρανία.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω