Παράκτια ζώνη της Καβάλας

ΠΟΙΟΣ

Συνεργαζόμενος φορέας ή Συντονιστής (τελικός δικαιούχος) της διαδικασίας ΟΔΠΖ ή του έργου (με σύντομη περιγραφή)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας (Ελλάδα). (θα μπορούσε να παραληφθεί αφού απευθύνεται σε Έλληνες).

ΠΟΥ

Τοποθεσία (Δημοτικό Διαμέρισμα /Δήμος, Νομός /Περιφέρεια, χώρα)

Η παράκτια ζώνη της Καβάλας, βρίσκεται στη Βορειοανατολική Ελλάδα και ανήκει στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

ΠΟΤΕ

Πότε ξεκίνησε η διαδικασία; Είναι σε εξέλιξη;

Το 1998 και συνεχίζεται ακόμη.

ΠΩΣ

Ποιος ήταν αυτός που χρηματοδότησε και/ή ξεκίνησε την όλη διαδικασία; Αποτελεί μέρος κάποιου προγράμματος;

Πρόκειται για μια δράση που αποτελεί μέρος του προγράμματος Terra "Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών", με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Τerra της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 10 - ERDF).

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποια είναι τα κύρια θέματα, τα βασικά προβλήματα ή τα αντικρουόμενα συμφέροντα;

Περιοχή της Νομαρχίας Καβάλας:2.113 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πληθυσμός: 150.000. Μήκος ακτής: 180 χλμ. Περιλαμβάνει 11 Δήμους (6 παράκτιους). Οικονομικές δραστηριότητες: γεωργία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, λατομεία μάρμαρου, παραγωγή πετρελαίου και διυλιστήριο, εμπόριο, τουρισμός.
Γνωρίσματα ακτής: βραχώδεις ζώνες με αμμώδεις παραλίες, με άναρχη συγκέντρωση εξοχικών κατοικιών και επέκταση πόλεων.
Πιο σημαντικό οικοσύστημα: Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσες που προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ.

Τα κύρια προβλήματα της περιοχής είναι:

  • Χωρίς σχεδιασμό αστικοποίηση της περιοχής.
  • Υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων λόγω εντατικής γεωργίας, παράνομης βόσκησης σε δασικές περιοχές, τουριστικής ανάπτυξης, ανεξέλεγκτης οικοδόμησης, δημόσιων έργων, κ.ά.

Διοικητικά προβλήματα:

  • Έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στην Κεντρική Δημόσια Διοίκηση και τις Τοπικές Αρχές σχετικά με το χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Επικάλυψη αρμοδιοτήτων.
  • Ελλιπείς ανθρώπινοι και τεχνολογικοί πόροι στις Τοπικές Αρχές (Νομαρχία και Δήμοι) για την προετοιμασία και παρακολούθηση των αναπτυξιακών σχεδίων (π.χ. έλλειψη επικαιροποιημένων χαρτών ακριβείας).
  • Πολύπλοκη και μη σταθερή νομοθεσία πάνω στην αγροτική-παράκτια ανάπτυξη.

ΠΡΟΟΔΟΣ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Υπάρχει συνέχεια του έργου/της διαδικασίας;

Εάν όχι: πότε έληξε η πρόοδος και ποια είναι η κύρια αιτία;

Οι ακόλουθες τρεις κύριες δράσεις του έργου συνεχίζονται:

  1. Εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός Παράκτιου Παρατηρητηρίου.
  2. Προετοιμασία ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και εγκαθίδρυση μιας διαδικασίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.
  3. Δικτύωση με τους Ευρωπαίους εταίρους και διάδοση των αποτελεσμάτων σε άλλες Ελληνικές Τοπικές Αρχές.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ποια χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από αυτό το παράδειγμα; Σύντομος χαρακτηρισμός

Προκειμένου να επιτευχθεί δημόσια υποστήριξη και τοπική διοικητική συνεργασία, θα πρέπει να παρέχονται τα βασικά πρακτικά εργαλεία και λύσεις σχετικές με τοπικά ζητήματα και προβλήματα (π.χ. χρήση εφαρμογών ΓΠΣ στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε για επιπλέον πληροφορίες;

Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχίας Καβάλας
Τηλ.: 0030-2510-291285
Φαξ: 0030-2510-291286
e-mail: aenak@otenet.gr