Η ορθή απάντηση είναι:

Οι διακοπές εντός της χώρας όπου διαμένουν, αποτελούν κανόνα για πολλούς Ευρωπαίους. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις νότιες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία), αλλά και στη Φινλανδία.

Για άλλους η πρωταρχική εναλλακτική για διακοπές είναι να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει κυρίως για το Λουξεμβούργο (91% των ερωτηθέντων υπέδειξαν μια άλλη χώρα της ΕΕ), το Βέλγιο (74%) και τη Γερμανία (73%).