Η ορθή απάντηση είναι:

Πράγματι, ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της Ευρώπης είναι ότι στα επόμενα 20 έτη ο πληθυσμός με ηλικία άνω των 65 θα αυξηθεί κατά 17 εκατομμύρια. Άτομα που βρίσκονται άνω των 50 ή των 60 ετών έχουν προηγούμενη εμπειρία με τα ταξίδια και θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν, γεγονός που δεν συνέβαινε στο παρελθόν γι' αυτή τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την τουριστική βιομηχανία, κυρίως διότι αυτή η ηλικιακή ομάδα απαιτεί μια συγκεκριμένη μορφή τουρισμού. Πρόκειται για τον τουρισμό που σχετίζεται με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή για μια μορφή τουρισμού που επεκτείνεται ραγδαία και πραγματικά είναι ο πιο ραγδαίος αναπτυσσόμενος τύπος τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.