Γνωρίζατε ότι;

 1. Οι τουριστικές δραστηριότητες στο DDBR ελέγχονται από Κανονισμό του Τμήματος Αδειών στο πλαίσιο του DDBRA.
 2. Η πρόσβαση των τουριστών στο DDBR επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας πρόσβασης που δίνεται από το DDBRA Tulcea και περιλαμβάνει εισιτήριο. Η άδεια εκδίδεται από τον Κανονισμό του Τμήματος Αδειών στο πλαίσιο του DDBRA Tulcea .
 3. Η διακίνηση των τουριστών στο RBDD επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις επιτρεπόμενες εγκεκριμένες πορείες. Η πρόσβαση στις παρακείμενες περιοχές επιτρέπεται κατόπιν άδειας από τον Κανονισμό του Τμήματος Αδειών στο πλαίσιο του DDBRA Tulcea, για μια περιορισμένη χρονική περίοδο.
 4. Η Διοίκηση του Αποθέματος Βιόσφαιρας απασχολεί εξειδικευμένους ξεναγούς για το DDBR στις εγκεκριμένες διαδρομές.
 5. Η Διοίκηση συστήνει τη χρήση μικρών σκαφών με μηχανή για τη μεταφορά των τουριστικών ομάδων.
 6. Η πρόσβαση σε άλλες διαδρομές εκτός των βασικών επιτρέπεται μόνο με κανό.
 7. Το προτεινόμενο όριο ταχύτητας για τις βάρκες με τις οποίες περιηγούνται οι τουρίστες είναι 10 χλμ./ώρα.
 8. Η άδεια λειτουργίας των ξενοδοχείων, των μπάγκαλοους και των κάμπινγκ εκδίδεται από τη Διοίκηση του Καταφυγίου Βιόσφαιρας.
 9. Το κάμπινγκ επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό.
 10. Τα πλωτά ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνται για τη διαμονή και τη μεταφορά των τουριστών εντός του καταφυγίου πρέπει να διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης απορριμμάτων, τα οποία να εκκενώνονται εκτός της περιοχής του Αποθέματος σε ειδικά μέρη.
 11. Για τις βάρκες μεταφοράς τουριστών είναι υποχρεωτικά τα συστήματα συλλογής σκουπιδιών.
 12. Οι αυτόνομοι τουρίστες θα πρέπει να μεταφέρουν έξω από το Απόθεμα όλα τα σκουπίδια που κάνουν (π.χ. από το φαγητό τους κ.ά.).
 13. Η Διοίκηση προειδοποιεί τους τουρίστες ειδικά για τον κίνδυνο που διατρέχουν για πνιγμό και για ενδεχόμενη ασθένεια από τη χρήση νερού προς πόση.
 14. Απαγορεύεται η πρόσβαση των τουριστών σε αποικίες πουλιών και σε μέρη με φωλιές νεοσσών.
 15. Η Διοίκηση συστήνει τη χρήση των παρατηρητηρίων για την παρατήρηση των πουλιών και των ειδικών σκέπαστρων.
 16. Απαγορεύεται η συλλογή οποιουδήποτε είδους φυτών.
 17. Απαγορεύεται το κόψιμο των δένδρων.
 18. Το ψάρεμα οργανώνεται από τοπικούς αλιευτικούς συλλόγους και επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές.
 19. Το κυνήγι οργανώνεται από τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους σε περιοχές κατόπιν άδειας από τη Διοίκηση του Αποθέματος.
 20. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία δίνεται από τα Κέντρο Πληροφόρησης και τα Κέντρο Επισκεπτών στα Crisan, Sulina και Tulcea.