Οικολογική Σήμανση

Η οικολογική σήμανση αποτελεί ένα εθελοντικό σύστημα απονομής ενός λογότυπου για προϊόντα που έχουν κριθεί ως λιγότερο επικίνδυνα για το περιβάλλον από ό,τι κάποια παρεμφερή. Τα οικολογικά σήματα πληροφορούν τους καταναλωτές σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία, ενώ τα συστήματα πιστοποίησης, τους ενημερώνουν σχετικά με τις εταιρείες παραγωγής αυτών των προϊόντων.

Ένα "οικολογικό σήμα" είναι μια ταμπελίτσα που αναγνωρίζει τη συνολική περιβαλλοντική προτίμηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εντός μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων/υπηρεσιών, βάσει των απόψεων για τον κύκλο της ζωής. Από την άλλη, υπάρχουν και "τα πράσινα σύμβολα" ή οι δηλώσεις που αναπτύσσονται από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές υπηρεσιών. Ένα οικολογικό σήμα απονέμεται από μια Τρίτη ομάδα σχετική με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε κάποια βασικά περιβαλλοντικά κριτήρια.

Αναγκαιότητα της οικολογικής σήμανσης

Παράδειγμα
Το 1996, στο Νησί Hiiumaa (Εσθονία) υιοθετήθηκε μια τεχνική σχετική με τη σήμανση στις τουριστικές υπηρεσίες. Το νησί αυτό βρίσκεται στη Βαλτική Θάλασσα και διακρίνεται για την πολύπλευρη, όμορφη και άθικτη φύση του και τους φιλόξενους κατοίκους του. Δεν ήταν εύκολη η εγκαθίδρυση οποιωνδήποτε αυστηρών κανόνων ή υπηρεσίας ελέγχου. Κατά συνέπεια, η αρχή της σήμανσης βασίστηκε στον "αυτοέλεγχο" ενός επιχειρηματία. Η ταμπέλα αποτελεί περισσότερο ένα ενημερωτικό σήμα, όχι ένα "βραβείο".
Το Πράσινο Σήμα του Hiiumaa χαρακτηρίζει ένα κατάλυμα ή μια επιχείρηση που λειτουργούν με αειφορικό τρόπο, δηλαδή που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να συμβάλλουν στην καθαριότητα και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Μερικές από τις ενέργειές τους είναι:

  1. Κομποστοποίηση μέρους των σκουπιδιών ή μετατροπή των σκουπιδιών σε ζωοτροφή, διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ή των επικίνδυνων απορριμμάτων (παλιές μπαταρίες).
  2. Ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων καθώς αποφεύγεται η χρήση άχρηστων πλαστικών μικρών πακέτων (συσκευασίες).
  3. Ελάχιστη κατανάλωση νερού.
  4. Ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
  5. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καθαριστικών και απορρυπαντικών.
  6. Σεβασμός στα τοπικά προϊόντα της Hiiumaa και της Εσθονίας.
  7. Διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη φύση και τις ομορφιές της περιοχής.

Από το 1990 υπήρξε μια σημαντική αύξηση στη χρήση των οικολογικών σημάτων.

Για παράδειγμα:

Αριθμός Γαλάζιων Σημαιών στις Ευρωπαϊκές παραλίες
(Πηγή: Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ευρώπη)


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ μπορείτε να βρείτε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικής Σήμανσης και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οικολογική σήμανση.