Καταναλωτές

Όταν οι καταναλωτικές κοινωνίες εμπλέκονται στη διαχείριση του παράκτιου τουρισμού:

α) Υπάρχει καλύτερη αποδοτικότητα στη χρήση φυσικών πόρων
β) Υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ζητήματα πληροφόρησης
γ) Αναπτύσσεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα για το υπαλληλικό προσωπικό
δ) Αναπτύσσεται πιο ισότιμο σύστημα υπηρεσιών
ε) Υπάρχει πίεση για βελτίωση των υπηρεσιών, κ.ά.