Ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΜΜΕ)

Τα πεδία συμμετοχής και εμπλοκής των τοπικών ΜΜΕ στη διαχείριση του παράκτιου τουρισμού αφορούν: