Δείκτες που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία VISIT

A) Δείκτες για την πολιτική εφαρμογή των εννοιών για την αειφορία
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Αριθμ. Περιγραφή του Δείκτη Τρόπος μέτρησης, συμπληρωματικές επεξηγήσεις
A-1 Ύπαρξη μιας τοπικής πολιτικής για την προώθηση της αειφορίας στον προορισμό Ύπαρξη μιας πολιτικής στρατηγικής απόφασης (Ναι/Όχι)
Ύπαρξη ενός σχεδίου δράσης (Ναι/Όχι)
Αριθμός των ακόλουθων θεμάτων που καλύπτονται από το σχέδιο δράσης: μεταφορά, χρήση γης και βιοποικιλότητα, ενέργεια, νερό, απόβλητα, κοινωνικά θέματα, οικονομικά θέματα.
A-2 Συμμετοχή εμπλεκόμενων ομάδων Υπάρχει διαρκής συμμετοχή των εμπλεκόμενων ομάδων στο σχεδιασμό, την αναθεώρηση και την παρακολούθηση της στρατηγικής αειφορίας; (Ναι/Όχι)
Υπάρχει επιπλέον προσωπικό που απασχολείται στη διαδικασία της εφαρμογής (αριθμός ατόμων).
A-3 Ύπαρξη μιας απογραφής περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος π.χ. μνημεία, κτίρια, περιοχές UNESCO: (Ναι/Όχι)
A-4 Ύπαρξη μιας απογραφής περιοχών φυσικού ενδιαφέροντος π.χ. προστατευόμενες περιοχές, οικότοποι, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, περιοχές του Δικτύου Natura 2000: (Ναι/Όχι)
A-5 Αριθμός των τουριστικών εγκαταστάσεων με οικολογική σήμανση ή των εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως το EMAS ή το ISO 14000) Περιλαμβάνονται ξενοδοχεία, εστιατόρια, κάμπινγκ ή άλλες τουριστικές υπηρεσίες.
A-6 Αριθμός των περιοχών που χαρακτηρίζονται με το Σύστημα Γαλάζιας Σημαίας και συνολικός αριθμός παραλιών (εάν είναι εφαρμόσιμο)  

 

Δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης
B1. Τουριστική μεταφορά και συγκοινωνία (πρόσβαση στον προορισμό και επιστροφή από αυτόν, τοπικά μέσα συγκοινωνίας και μεταφορών)
Ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Αριθμ. Περιγραφή του Δεικτη Τρόπος μέτρησης, επιπλέον επεξηγήσεις
B1-1 Κατανομή φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς σε όλες τις αφίξεις Πόσοι τουρίστες (που έκαναν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση) χρησιμοποίησαν τα ακόλουθα βασικά μέσα μεταφοράς: αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, πλοίο, ή ποδήλατο, για να φτάσουν στον προορισμό (εάν είναι δυνατό, συνολικός αριθμός ανά έτος, ποσοστό στην περίπτωση φιλοξενίας). Για πόσες μέρες χρησιμοποίησαν οι τουρίστες τα ακόλουθα βασικά μέσα μεταφοράς: αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, πλοίο, ή ποδήλατο, για να φτάσουν στον προορισμό (εάν είναι δυνατό, συνολικός αριθμός ανά έτος, ποσοστό στην περίπτωση φιλοξενίας).
B1-2 Αριθμός ημερήσιων επισκεπτών ανά τ.χλμ. Μηνιαίος πίνακας ημερήσιων επισκεπτών (συνολικός αριθμός, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, τότε αριθμοί από προηγούμενες έρευνες επισκεπτών ή εκτιμήσεις). Μηνιαίος πίνακας των γευμάτων που πουλήθηκαν σε όλα τα εστιατόρια (εάν είναι διαθέσιμος).
B1-3 Τοπική κινητικότητα Μηνιαίος πίνακας του αριθμού επιβατών που μεταφέρονται με τα τοπικά δημόσια μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας. Ποσοστό των καταλυμάτων, των τουριστικών εγκαταστάσεων και άλλων τουριστικών πόλων που είναι προσβάσιμοι με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς (μικρότερη από 10 λεπτά με τα πόδια απόσταση προς την επόμενη στάση). Επιπλέον μέσα μεταφοράς κυρίως αυτά που λειτουργούν για τουριστική χρήση (τύπος μεταφοράς και αριθμός επιβατών μηνιαίως).

 

B2. Φέρουσα ικανότητα -χρήση γης, βιοποικιλότητα και τουριστικές δραστηριότητες
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Παράκτιοι προορισμοί:
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Ορεινοί προορισμοί:
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Υπάρχει τουριστική πίεση στους ορεινούς προορισμούς;
Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Αριθμ. Περιγραφή του Δείκτη Τρόπος μέτρησης, επιπλέον επεξηγήσεις
B2-1 Μέγιστη πληθυσμιακή πυκνότητα (περίοδος αιχμής) ανά τ. χλμ. Πίνακας αριθμού του συνολικού πληθυσμού (περιλαμβανομένων των τουριστών) ανά μήνα.
B2-2 Κλίνες στις δευτερεύουσες κατοικίες (σε % της συνολικής δυναμικότητας σε καταλύματα) Δυναμικότητα καταλυμάτων (με τη μορφή της διανυκτέρευσης)
B2-3 Αναλογία κατοικημένων περιοχών με τις φυσικές περιοχές Μορφές του προορισμού (κατοικημένη περιοχή, χώροι πρασίνου, δασική περιοχή, υδατική περιοχή κ.ά.) σε τ. χλμ.
B2-4 Έκταση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών (σε % της συνολικής περιοχής του προορισμού) Συνολική έκταση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών (οποιαδήποτε μορφή/βαθμός προστασίας) σε τ. χλμ.
B2-5 Ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων αναψυχής οι οποίες κάνουν εντατική χρήση των πόρων
  • Συνολική έκταση των γηπέδων γκολφ (σε τ.χλμ).
  • Αριθμός φιλοξενούμενων στα γήπεδα αυτά ανά έτος.
  • Αριθμός εκτοξευτήρων χιονιού
  • Περιοχή καλυμμένη με τεχνητό χιόνι
  • Δυναμικότητα σε μηχανοκίνητα lift, και παρόμοιες εγκαταστάσεις μεταφοράς (σε άτομα/κάθετα μέτρα/έτος)
  • Αριθμός των τουριστών που μεταφέρονται με ελικόπτερα.
  • Ικανότητα των λιμανιών (αριθμός μηχανοκίνητων σκαφών)
  • Αριθμός του εξοπλισμού υδάτινων αθλημάτων
B2-6 Ποσοστό της φυσικής ακτογραμμής (εάν είναι εφαρμόσιμο) Ποσοστό του μήκους της φυσικής ακτογραμμής (που δεν έχει οικοδομηθεί σε μια ζώνη 1 χλμ. από το νερό) στο σύνολο της ακτογραμμής.

 

B3. Χρήση ενέργειας
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Αριθμ. Περιγραφή του Δείκτη Τρόπος μέτρησης, επιπλέον επεξηγήσεις
B3-1 Ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας (σύνολο του προορισμού, τοπική παραγωγή ή εισαγωγή) Αναλογία κατανάλωσης ενέργειας ανά έτος που καλύπτεται από ανανεώσιμους πόρους.
B3-2 Χρήση ενέργειας βάσει του τύπου της τουριστικής εγκατάστασης και ανά τουρίστα Συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά έτος και ανά τύπο τουριστικής εγκατάστασης (κατάλυμα, εγκαταστάσεις, άθλημα, μέσα μεταφοράς τουριστών) που διακρίνεται από το συνολικό αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο εγκατάστασης.

 

B4. Χρήση νερού
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Αριθμ. Περιγραφή του Δείκτη Τρόπος μέτρησης, επιπλέον επεξηγήσεις
B4-1 Αειφορική χρήση του υδατικού πόρου Αναλογία του εισαγόμενου νερού (αγωγοί, πλοία κ.λπ.) ή αυτού που προέρχεται από θαλασσινό νερό σε σχέση με το σύνολο των υδατικών πόρων. Μέσος όρος ανάπτυξης του υδροφόρου ορίζοντα στα επόμενα 5 έτη (σε +/- cm)
B4-2 Ποσοστό των κατοικιών και των υποδομών που συνδέονται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ποσοστό των κατοικιών και των υποδομών που συνδέονται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

 

B5. Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της περιοχής:

Αριθμ. Περιγραφή του Δείκτη Τρόπος μέτρησης, επιπλέον επεξηγήσεις
B5-1 Ποσοστό των στερεών αποβλήτων που διαλέγονται για ανακύκλωση Ποσοστό των κατοικιών όπου γίνεται διαχωρισμός των απορριμμάτων για ανακύκλωση.
Ποσοστό των απορριμμάτων που συλλέγονται και διαλέγονται σε σύγκριση με το σύνολο των απορριμμάτων)
B5-2 Σύνολο των στερεών αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για προσχώσεις γης και/ή αποτεφρώνονται (σε τόνους) Σύνολο των στερεών αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για προσχώσεις γης και/ή αποτεφρώνονται (σε τόνους)
B5-3 Μηνιαίος πίνακας παραγωγής αποβλήτων Μηνιαίος πίνακας παραγωγής αποβλήτων

 

Γ. Δείκτες κοινωνικής και πολιτιστικής απόδοσης
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Αριθμ. Περιγραφή του Δείκτη Τρόπος Μέτρησης, επιπλέον επεξηγήσεις
Γ-1 Ποσοστό του υπαλληλικού προσωπικού που δεν κατοικεί στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό αριθμό των εργαζομένων για τον τουρισμό Εποχιακό ποσοστό του υπαλληλικού προσωπικού που δεν κατοικεί στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό αριθμό των εργαζομένων για τον τουρισμό
Γ-2 Τα συμβόλαια (κατά μέσο όρο) του προσωπικού που απασχολείται σε τουριστικές δραστηριότητες  
Γ-3 Ποσοστό της γης που ανήκει σε άτομα που δεν είναι κάτοικοι της περιοχής  
Γ-4 Αριθμός καταγεγραμμένων κλοπών  
Γ-5 Αναλογία τουριστών/φιλοξενούμενων  

 

Δ. Δείκτες Οικονομικής Απόδοσης
Βασικά ερωτήματα σχετικά με την αειφορία:

Βασικά ερωτήματα για την ποιότητα της περιοχής:

Αριθμ. Περιγραφή του Δείκτη Τρόπος μέτρησης, επιπλέον επεξηγήσεις
Δ-1 Εποχιακή απόκλιση της απασχόλησης που σχετίζεται με τον τουρισμό Η απασχόληση που σχετίζεται με τον τουρισμό κατά τις περιόδους αιχμής αλλά και ύφεσης σε σχέση με το σύνολο απασχόλησης στον προορισμό
Δ-2 Μερίδιο τουρισμού στο σύνολο του προορισμού GDP  
Δ-3 Εποχιακή απόκλιση σχετικά με την πληρότητα καταλυμάτων Μηνιαίος πίνακας των διανυκτερεύσεων στον προορισμό
Δ-4 Συνολική δυναμικότητα σε καταλύματα ανά κάτοικο  
Δ-5 Μέσος όρος διάρκειας διαμονής